archív aktualít rok 2014

Normy v SR výrazne zamerané na (drevo)stavby a ich interiéry

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevostavba3Rozsiahlejšie novembrové normy obsahujú až 19 nových noriem, ktoré sú nevyhnutné pri konštrukcii a stavebnej realizácii stavieb a drevostavieb, tiež ich interiérových riešení. Prispievajú k energetickej hospodárnosti budov. Z prehľadu nových noriem, ktoré vstupujú do platnosti na Slovensku, vyberáme:

• STN P CEN/TS 16700 (16 700) • Náterové látky. Náterové materiály a náterové systémy na vonkajšie drevo. Hodnotenie odolnosti náteru naneseného na drevenom substráte proti nárazu. (CEN/TS 16700:2014)

• STN EN ISO 15181-6 (67 3038) • Náterové látky. Zisťovanie rýchlosti uvoľňovania biocídov z protinánosových náterových látok vzdorujúcim účinkom morskej vody. Časť 6: Stanovenie rýchlosti uvoľňovania tralopyrilu určovaním množstva jeho degradačných produktov v exakte. (ISO 15 181-6: 2012)

• STN EN 16492 (67 3121) • Náterové látky. Hodnotenie povrchovej zmeny farby náterov spôsobenej plesňami a riasami. (EN 16 492: 2014)

• STN EN 16566 (67 3602) • Náterové látky. Tmely na interiérové a exteriérové diela. Začlenenie tmelov do európskych noriem. (EN 16 566: 2014)

• STN EN 13022-1 (70 1640) • Sklo v stavebníctve. Konštrukčne lepené zasklenia. Časť 1: Výrobky zo skla na systémy konštrukčne lepeného zasklenia v podopretých a nepodopretých monolitických a viacnásobných zaskleniach. (EN 13 022-1: 2014)

• STN EN 13022-2 (70 1640) • Sklo v stavebníctve. Konštrukčne lepené zasklenia. Časť 2: Montážne pravidlá. (EN 13 022-2: 2014)

• STN EN 31 + A1 (72 4842) • Stojanové umývadlá. Rozmery pripájacích otvorov. (EN 31: 2011 + A1: 2014)

• STN EN 35 (72 4846) • Bidety stojace na podlahe a závesné bidety s horným prívodom vody. Rozmery pripájacích otvorov. (EN 35: 2014)

• STN EN ISO 10545-8 (72 5110) • Keramické obkladové prvky. Časť 8: Stanovenie lineárnej teplotnej rozťažnosti. (EN ISO 10 545-8: 2014, ISO 10 545-8: 2014)

• STN EN 13859-1 (72 7663) • Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny. (EN 13 859-1: 2014)

• STN EN 13859-2 (72 7663) • Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny. (EN 13 859-2: 2014)

• STN EN ISO 12999-1(73 0503) • Stanovenie a aplikácia neistoty merania v stavebnej Akustike. Časť 1: Zvuková izolácia. (EN ISO: 12 999-1: 2014, ISO 12999-1: 2014)

• STN EN ISO 15758 (73 0594) • Tepelnovlhkostné vlastnosti zariadení budov a priemyselných prevádzok. Výpočet difúzie vodnej pary. Izolačné systémy studených potrubí. (EN ISO 15758: 2014, ISO 15758: 2014)

• STN P CEN/TS 15548-1 (73 0714) • Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky. Časť 1: Meranie pri zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C. (CEN/TS 15548-1: 2014)

• STN P CEN/TS 16628 (73 0721) • Energetická hospodárnosť budov. Základné princípy pre súbor noriem EHB. (CEN/TS 16628:2014)

• STN P CEN/TS 16629 (73 0722) • Energetická hospodárnosť budov. Podrobné technické pravidlá pre súbor noriem EHB. (CEN/TS 16629: 2014)

• STN EN 13964 (74 4540) • Závesné podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy. (EN 13964: 2014)

• STN EN 1873 (74 7719) • Prefabrikované príslušenstvo na strešnú krytinu. Samostatné svetlíky z plastu. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy. (EN 1873: 2014)

• STN EN 1307 (80 4450) • Textilné podlahové krytiny. Klasifikácia. (EN 1307:2014)

• STN EN 16511 (80 4461) • Voľne kladené dosky. Viacvrstvové polotuhé podlahové dosky s vrchnou vrstvou odolnou proti opotrebovaniu. (EN 16511:2014)

• STN EN ISO 20346 (83 2507) • Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv. (EN ISO 20346: 2014, ISO 20346: 2014)

• STN EN 15269-5 (92 0223) • Rozšírená aplikácia skúšok požiarnej odolnosti alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 5: Požiarna odolnosť zasklených otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi s kovovou rámovou konštrukciou. (EN 15269-5:2014)

• STN EN 1143-2 (93 7704) • Bezpečnostné úschovné objekty. Požiadavky, klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti vlámaniu. Časť 2: Úschovné systémy. (EN 1143-2: 2014)

• STN EN 16120 + A1 (94 3022) • Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Sedadlá na stoličku. (EN 16120: 2012 + A1: 2014).

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina