archív aktualít rok 2014

Drevárskych odborníkov a remeselníkov prezentujú iba dve školy

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stredoskolat2014Možnosť stretnúť sa s učiteľmi a žiakmi stredných odborných škôl umožňuje dvojdňová výstava Stredoškolák v Trenčíne. Odvetvie spracovania dreva reprezentujú iba dve školy – obe z Považskej Bystrice.

Odborné školy, ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), sú orientované na nosné odvetvia regiónu – strojárstvo, elektrotechniku, potravinárstvo. Na 16. ročníku výstavy stredných odborných škôl, ktorú včera (20. 11. 2014) bezplatne sprístupnili deviatakom ZŠ a ich rodičom, dominujú práve tieto študijné a učebné odbory. Na výstavisku Expocenter v Trenčíne sa v dvoch pavilónoch predstavuje 30 škôl a 9 spoluvystavovateľov.

Spracovanie dreva prezentujú iba školy: SOŠ Považská Bystrica, ktorá pripravuje žiakov v učebnom odbore Stolár, a SPŠ Považská Bystrica s maturitným študijným odborom Drevárska a nábytkárska výroba.

Všetky stredné školy predstavujú zručnosť a šikovnosť svojich žiakov. Súťažia o najlepší exponát a o Cenu predsedu TSK. Drevárske exponáty nezískali žiadne ocenenie. Paralelne prebieha výstava JOB Forum ako 6. medzinárodný veľtrh pracovných síl a vzdelávania. SOPK organizuje prezentačný seminár Potreby podnikateľského prostredia v Trenčianskom kraji.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina