archív aktualít rok 2014

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v októbri 2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery oktober14 lowIndikátor dôvery v obchode (12,0) vzrástol v októbri v porovnaní so septembrom o 1 percentuálny bod (p.b.) a to najmä vplyvom pozitívneho hodnotenia súčasných podnikateľských aktivít.

Súčasné podnikateľské aktivity hodnotilo 87 % respondentov ako priaznivé, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (19) zvýšilo v porovnaní so septembrom o 3 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch maloobchodu okrem predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov je viac pozitívnych hodnotení vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho.

Úroveň zásob sa medzimesačne nezmenila a 91 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 38 % respondentov a 50 % so zmenami neuvažuje. Saldo v tomto ukazovateli (25), po očistení od vplyvu sezónnosti, kleslo o 2 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách a krajoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace respondenti neočakávajú žiadne zmeny v porovnaní s minulým mesiacom, v dôsledku čoho sa októbrové saldo (23) nezmenilo. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách a krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní so septembrom predpokladá rast (saldo sa zvýšilo o 1 p.b. na hodnotu 3). Zamestnancov plánujú prijímať v sektore opravy motorových vozidiel, v maloobchode s ostatným tovarom a potravinami, nápojmi a tabakom. Z veľkostného hľadiska plánujú prijímať firmy s 20 a viac zamestnancami a z územného hľadiska v Košickom, Bratislavskom, Trnavskom a Prešovskom kraji. Celkove s prijímaním zamestnancov počíta 14 % respondentov a 77 % o zmene neuvažuje.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien predpokladá ich rast 6 % respondentov. Ceny budú zvyšovať respondenti len v sektore maloobchodu s pohonnými hmotami a z veľkostného hľadiska firmy od 11 do 99 zamestnancov. Z územného hľadiska rast cien predpokladajú respondenti Banskobystrického, Trnavského a Košického kraja. Väčšina (94 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu. Výsledné saldo (-4) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nižšie o 1 p.b.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v septembri, v dôsledku čoho sa saldo (23) znížilo o 3 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Žilinského.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (61 %), nízky dopyt (49 %), legislatívu (38 %) a vysoké prevádzkové náklady (34 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 13 % respondentov, čo je o 1 p.b. viac ako v septembri.

Indikator dovery oktober14 big

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina