archív aktualít rok 2014

Přehled nových technických norem v ČR – listopad 2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 11. 2014) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 10/2014

ČSN EN 16307-6 (26 8814) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
• ČSN ISO 9927-1 (27 0041) • Jeřáby – Inspekce – Část 1: Obecně
• ČSN EN 13000+A1 (27 0570) • Jeřáby – Mobilní jeřáby
• ČSN ISO 18893 (27 5006) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
ČSN EN ISO 12215-5:2008 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů (změna A1)

• ČSN EN 50491-6-1 (33 2151) • Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 6-1: Instalace HBES – Instalace a plánování
• ČSN 33 2165 (33 2165) • Elektrotechnické předpisy – Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic VVN a ZVN
• ČSN CLC/TS 50131-2-10 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-10: Detektory narušení – Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)
• ČSN EN 16590-4 (47 0068) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy
• ČSN 49 3160-1 (49 3160) • Rakve – Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení
• ČSN 49 3160-2 (49 3160) • Rakve – Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve
• ČSN 49 3160-3 (49 3160) • Rakve – Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky
• ČSN EN 301 (66 8504) • Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Klasifikace a technické požadavky
• ČSN EN ISO 16474-1 (67 3117) • Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecný návod
• ČSN EN ISO 16474-2 (67 3117) • Nátěrové hmoty – Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy
• ČSN EN ISO 16474-3 (67 3117) • Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy
• ČSN ISO 16474-4 (67 3117) • Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 4: Uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem
• ČSN EN 1304:2013 (72 2684) • Pálené střešní tašky a tvarovky – Definice a specifikace výrobku (změna Z1)
• ČSN EN ISO 16283-1 (73 0511) • Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
• ČSN 73 0532:2010 (73 0532) • Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (změna Z2)
• ČSN 73 0580-2:2007 (73 0580) • Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov (oprava 1)
• ČSN EN 16481 (73 1703) • Dřevěné schody – Navrhování únosnosti – Výpočetní metody
• ČSN EN 15497 (73 1714) • Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem – Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky
Technické normy zrušené k 1. 11. 2014
• ČSN EN 24567 (32 5522) • Stavba lodí – Malá plavidla – Potrubní přípojky pro odpadní vody (platila od: srpen 1993)
• ČSN IEC 1200-52 (33 2010) • Pokyn pro elektrické instalace – Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Výběr soustav a způsoby kladení vedení (platila od: duben 1998)
• ČSN EN 60335-1 ed. 2 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky (platila od: květen 2003)
• ČSN EN 60335-2-25 ed. 4 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub (platila od: červenec 2003)
• ČSN P ENV 13999-1 (66 8623) • Lepidla – Rychlá metoda měření emisních vlastností nízkorozpouštědlových nebo bezrozpouštědlových lepidel po použití – Část 1: Obecný postup (platila od: leden 2002)
• ČSN P ENV 14443 (91 0608) • Bytový nábytek – Sedací nábytek – Metody zkoušení pro stanovení trvanlivosti čalounění (platila od: duben 2005)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina