archív aktualít rok 2014

Vítězové tendrů Lesů ČR by měli být známí během několika týdnů

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les harvestorLesy České republiky, s. p. (LČR), v těchto dnech vyhodnocují podané nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 2015+“.

Tendru na zajištění lesnických činností na 27 smluvních územních jednotkách (SÚJ) se účastní celkem 33 firem, které dohromady podaly 235 nabídek. V tomto daném případě jde o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva s dobou platnosti pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Hodnotící komise během několika týdnů rozhodnou o vítězích. Otevírání obálek s nabídkami dne 7. 10. 2014 bylo veřejné, po otevření obálky byla vždy zveřejněna i nabídková cena.

Dle předběžných výsledků na alespoň jedné SÚJ zvítězilo 12 firem, přičemž rozdíl mezi náklady na služby a cenou dříví (saldo) představuje u prvních v pořadí potenciální příjem pro LČR ve výši 954,6 milionů korun za jeden rok plnění veřejné zakázky. Konečné pořadí nabídek bude stanoveno až po provedeném posouzení a hodnocení nabídek. Smlouvy podnik bude uzavírat výhradně s uchazeči, kteří se umístí na prvních místech, a to postupně tak, aby práce v jednotlivých lokalitách začaly od 1. ledna 2015. V případě, že na některou z částí veřejné zakázky nebude smlouva uzavřena, vyhlásí Lesy ČR na dané SÚJ neprodleně jednací řízení bez uveřejnění, které zajistí provedení nezbytně nutných lesnických činností spojených s plněním zákonných povinností do doby uzavření smluvního vztahu v otevřeném zadávacím řízení.

Předběžné výsledky před posouzením a hodnocením nabídek:
• nabídky podalo 33 uchazečů
• celkem bylo podáno 235 nabídek
• na 1. místě se umístilo 12 uchazečů
• průměrný počet nabídek na 1 SÚJ je 8,7 nabídky
• roční saldo činí 954,6 milionu Kč

Přehled nabídkových cen k předmětné veřejné zakázce je zveřejněn na internetových stránkách Lesů ČR.

LČR v roce 2014 prodávají 76 % dříví prostřednictvím komplexních lesnických zakázek, zhruba 6 % v podobě hotových sortimentů z přímo řízených lesních závodů a 15 % skrze elektronické či prezenční aukce na stojato. Ani do budoucna podnik nepočítá s dramatickou změnou tohoto poměru. Zhruba 70 % dříví by mělo být prodáváno prostřednictvím komplexních lesnických zakázek, 5 % v podobě hotových sortimentů z přímo řízených lesních závodů a přibližně 25 % formou elektronických nebo prezenčních aukcí.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina