archív aktualít rok 2014

Vítězové tendrů Lesů ČR by měli být známí během několika týdnů

ŠPINAR SOFTWARE
ŠPINAR SOFTWARE
ŠPINAR SOFTWARE
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les harvestorLesy České republiky, s. p. (LČR), v těchto dnech vyhodnocují podané nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 2015+“.

Tendru na zajištění lesnických činností na 27 smluvních územních jednotkách (SÚJ) se účastní celkem 33 firem, které dohromady podaly 235 nabídek. V tomto daném případě jde o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva s dobou platnosti pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Hodnotící komise během několika týdnů rozhodnou o vítězích. Otevírání obálek s nabídkami dne 7. 10. 2014 bylo veřejné, po otevření obálky byla vždy zveřejněna i nabídková cena.

Dle předběžných výsledků na alespoň jedné SÚJ zvítězilo 12 firem, přičemž rozdíl mezi náklady na služby a cenou dříví (saldo) představuje u prvních v pořadí potenciální příjem pro LČR ve výši 954,6 milionů korun za jeden rok plnění veřejné zakázky. Konečné pořadí nabídek bude stanoveno až po provedeném posouzení a hodnocení nabídek. Smlouvy podnik bude uzavírat výhradně s uchazeči, kteří se umístí na prvních místech, a to postupně tak, aby práce v jednotlivých lokalitách začaly od 1. ledna 2015. V případě, že na některou z částí veřejné zakázky nebude smlouva uzavřena, vyhlásí Lesy ČR na dané SÚJ neprodleně jednací řízení bez uveřejnění, které zajistí provedení nezbytně nutných lesnických činností spojených s plněním zákonných povinností do doby uzavření smluvního vztahu v otevřeném zadávacím řízení.

Předběžné výsledky před posouzením a hodnocením nabídek:
• nabídky podalo 33 uchazečů
• celkem bylo podáno 235 nabídek
• na 1. místě se umístilo 12 uchazečů
• průměrný počet nabídek na 1 SÚJ je 8,7 nabídky
• roční saldo činí 954,6 milionu Kč

Přehled nabídkových cen k předmětné veřejné zakázce je zveřejněn na internetových stránkách Lesů ČR.

LČR v roce 2014 prodávají 76 % dříví prostřednictvím komplexních lesnických zakázek, zhruba 6 % v podobě hotových sortimentů z přímo řízených lesních závodů a 15 % skrze elektronické či prezenční aukce na stojato. Ani do budoucna podnik nepočítá s dramatickou změnou tohoto poměru. Zhruba 70 % dříví by mělo být prodáváno prostřednictvím komplexních lesnických zakázek, 5 % v podobě hotových sortimentů z přímo řízených lesních závodů a přibližně 25 % formou elektronických nebo prezenčních aukcí.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina
cs_CZČeština sk_SKSlovenčina