archív aktualít rok 2014

Dizajnéri a výtvarníci, sympatizanti a podporovatelia dnes oslávia vznik múzea dizajnu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Muzeum dizajnu mPo 86 rokoch intenzívnych iniciatívnych krokov dizajnérov a historikov zapísali 18. augusta 2014 nové Slovenské múzeum dizajnu do registra slovenských múzeí. Oficiálne bolo múzeum založené 31. decembra 2013. Pozýva aj sympatizantov a podporovateľov, že dnes – 8. októbra 2014 (18:30) – oslávia túto historickú udalosť vo výstavnom bode SCD Satelit.

Slovenské múzeum dizajnu je súčasťou Slovenského centra dizajnu. Podľa medzinárodných štandardov sa zameriava na zbierkotvorné, výskumné a publikačné aktivity, aby zachovalo a chránilo kultúrne dedičstvo a vytváralo kultúrnu identitu, prezentovalo zbierky a vzdelávalo verejnosť.

Slovenské múzeum dizajnu sa špecializuje na grafický dizajn, priemyselný dizajn (vrátane nábytku a interiérových doplnkov), multimediálny dizajn, úžitkové umenie, architektúru a disciplíny súvisiace s voľnou výtvarnou tvorbou, fotografiou, novými médiami. Slovenské múzeum dizajnu bolo 18.8.2014 zapísané v Registri múzeí a galérií SR pod číslom RM 105/2014. Súčasným sídlom múzea sú Hurbanove kasárne na Kollárovom nám. 10 v Bratislave, spoločne s výstavným bodom Satelit.

Súčasťou oslavy bude vernisáž výstavy zo zbierok múzea „Škola základ života?“, venovaná osobnostiam – tvorcom dizajnu. Výtvarné a dizajnérske práce predstaví 17 autorov. Kurátori Mária Rišková a Maroš Schmidt sa zamerali na obdobie, ktoré predchádza profesionálnej kariére predstavených osobností. Nie je to „prieskum“ školskej tvorby, či oslava pedagogického pôsobenia. Výstava dáva odpoveď na otázku o škole ako základe (profesionálneho) života a poskytuje hlbší pohľad do tvorby autora, odhaľuje prvé náznaky výtvarného smerovania.

Tvorí prvú časť výstavného cyklu vo výstavnom bode SCD Satelit, ktorá prezentuje autorov staršej generácie. Trvanie výstavy: 9.10. – 9.11.2014.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina