archív aktualít rok 2014

Dřevěná okna stále dominují polskému exportu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Polska okna2Stavebně montážní výroba v Polsku se v červenci tohoto roku ve srovnání s červencem minulého roku zvýšila o 1,1 %. Vyplývá to z nejnovějších údajů Hlavního statistického úřadu (GUS) ve Varšavě. Růst o 0,9 % byl také zaznamenám ve srovnání s červnem 2014.

Při srovnání informací z července roku 2013 a 2014 je možno konstatovat, že největší nárůst zaznamenaly firmy zbývající se speciálním stavitelstvím (+5,9 %). V sektoru prací spojených s výstavbou objektů pozemního a vodního činil růst 2,7 %. Na druhou stranu v podnicích zabývajících se hlavně výstavbou budov došlo k poklesu výroby o 3,7 %.

Horší výsledek, než se předpokládalo, byl zaznamenán u bytů předaných do užívání v 1. pololetí 2014, kde došlo k poklesu. Bylo předáno 66 457 bytů, tj. o 1505 bytů (o 2,2 %) méně než ve stejném období minulého roku.

Avšak při obecném pohledu na situaci stavebního oboru od začátku roku 2014 je nutno podtrhnout, že do konce července byla stavebně montážní výroba o 7,3 % vyšší než ve stejném období minulého roku, kdy byl zaznamenám pokles o 17,7 %.

Situace v odvětví výroby oken a dveří

O téměř 18 % se zvýšil v I. čtvrtletí 2014 vývoz polských oken a dveří ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. V období od ledna do března dosáhnul hodnotu 246,9 mil. euro.

Nárůsty byly zaznamenány téměř ve všech komoditách. Procentuálně nejvíce získaly firmy vyvážející hliníková okna a dveře – téměř o 27 %. O téměř 24 % se zvýšil vývoz PVC oken. V případě dřevěných výrobků byl sice zaznamenán nárůst (12,43 %), ale zajistili ho výrobci oken ze dřeva, zatímco v případě dřevěných dveří došlo k poklesu vývozu o 0,99 %.

Při srovnání podílu jednotlivých komodit na hodnotě celého polského vývozu je nutno dodat, že největší podíl na prodeji do zahraničí mají výrobky ze dřeva (46,9 %). Jen o něco menšímu zájmu se těší polská okna a dveře z PVC (39,98 %).

Zdroj: ASM Market Research and Analysis Centre

Polsko export oken

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina