archív aktualít rok 2014

Viac lesa a dreva do života podľa Národného programu využitia potenciálu dreva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Patras-Mizerak mNajdôležitejším sprievodným podujatím počas veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2014 v Nitre bola konferencia Národný program využitia potenciálu dreva SR – možnosť pre akceleráciu v lesníckom a drevárskom komplexe SR (1.10.2014). Nadviazala na doterajšiu spoločnú kampaň „Viac lesa a dreva do života!“. Gesciou poveril minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek generálneho riaditeľa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ing. Jána Mizeráka.

Konferenciu pripravil Zväz spracovateľov dreva SR spolu s lesníckymi organizáciami, aby spoločne prezentovali nové možnosti spolupráce. V privítacom príhovore prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš vyzval, aby tendencie spolupráce neboli konfrontačné, ale aby na partnerov pôsobili apelačne.

Ing. Ján Mizerák v úvodnom príhovore potvrdil, že obe skupiny (lesníci a drevári) musia postupovať jednotne v záujme prežitia hospodárskej krízy. Odstraňovanie následkov veternej kalamity Žofia vytvára priestor spracovania výraznejšieho objemu listnatej guľatiny. Konferencia mala uviesť ciele lepšieho využitia potenciálu dreva.

Nedávno prijatý Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva SR priblížili (vrátane jeho štruktúry) Martin Moravčík a Miroslav Kovalčík z Národného lesníckeho centra. Možnosti a výzvy Akčného programu z pohľadu spracovateľov dreva ozrejmil Ing. Igor Patráš. Odporúčal, aby tento dôležitý dokument podporil vzájomnú komunikáciu a stále riešenie: mať pripravený krízový scenár pre výskyt kalamity a rýchlo reagovať na spracovanie prebytku guľatiny.

Vývoj a prognózy obchodu s drevom rozobral podľa výsledkov š.p. Lesy SR Ing. Ján Grolmus. V roku 2013 dodali 466 720 m³ dreva pre 178 piliarskych podnikov v SR, kým v roku 2007 897 312 m³ pre 469 zákazníkov. Priemerné speňaženie ihličnatej guľatiny III. triedy v roku 2014 kleslo na 63,87 € oproti roku 2013 v hodnote 67,34 € v dôsledku účtovania ceny bez nakládky. Rovnaký sortiment sa v Rakúsku predáva za 102,97 € (cena v piliarskom závode).

Výzvu pre vidiek a les formou spolupráce v krátkych dodávateľských reťazcoch nielen v certifikovaných lesoch SR predniesol Ing. Milan Ovseník z Únie regionálnych združení neštátnych lesov Slovenska. Pohľad na akčný program analyzoval Ing. Marián Radocha, CSc. zo Združenia obecných lesov.

Technologické možnosti a obmedzenia spracovateľov dreva z pohľadu potenciálneho vývoja drevospracujúceho priemyslu načrtol predseda Drevárskej sekcie ZSD SR Ing. Milan Benco. Základnou podmienkou rozvoja je dostatok drevnej hmoty, dlhodobé korektné a stabilné vzťahy so š.p. Lesy SR, vrátane využitia dodávok guľatiny od neštátnych vlastníkov lesov.

V závere konferencie sformulovali vecné riešenie spolupráce a odporúčania pre koordinačný výbor, vedený štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva Ing. Jozefom Spevárom. Podrobnejšie o výsledkoch konferencie budeme informovať v budúcom čísle časopisu Drevársky magazín.

Foto: Prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš (vľavo) a generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ing. Ján Mizerák

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina