archív aktualít rok 2014

Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu „nespolehlivého plátce“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Penize CZK3Finanční správa zavádí od 1. října letošního roku přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. „nespolehlivého plátce“. Za nespolehlivého plátce bude oproti stávajícím pravidlům označen i ten plátce DPH, který je účelově nekontaktní, opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, dluží státu na DPH více než půl milionu korun déle než tři měsíce a správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek. Od 1. ledna 2015 k tomu přibude ještě další zpřísnění, které postihne zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.

Institut nespolehlivého plátce v žádném případě nepostihuje „běžné“ plátce, kteří se dopustili neúmyslného pochybení a nestihli ho včas napravit, ale jinak si plní základní daňové povinnosti řádně.

„Snažíme se tímto opatřením postihnout zejména ty plátce, kteří závažně a opakovaně porušují své povinnosti na DPH, dlouhodobě parazitují na systému, daň neodvedou, ale přitom ji chtějí neoprávněně ze státní kasy odčerpat. Oproti poctivým podnikatelům tak získávají značnou konkurenční cenovou výhodu, čímž deformují zdravé tržní prostředí“, uvedl Jiří Žežulka, zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství.

Údaje o nespolehlivých plátcích lze získat na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz pod odkazem Registr plátců DPH. Vyhledávání je možné jednotlivě podle daňového identifikačního čísla (DIČ) plátce anebo souhrnně, kdy najednou lze zobrazit kompletní seznam všech nespolehlivých plátců registrovaných v České republice. Ke dni 24.9.2014 jich bylo evidováno 139.

V „Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 2, lze najít veškeré podmínky pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce.

Stručná prezentace na toto téma je také k dispozici na internetu finanční správy.

Zdroj: Finanční správa

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina