archív aktualít rok 2014

Možnosti akcelerácie v lesníckom a drevárskom sektore na Slovensku

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gulatina sklad2Odborná konferencia „Akčný plán národného programu využitia potenciálu dreva SR ako možnosť pre akceleráciu v lesníckom a drevárskom komplexe“ tvorí nosný sprievodný program počas veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2014 v Nitre (30. 9. – 3. 10. 2014).

Cieľom stretnutia predstaviteľov drevárskych firiem a lesného hospodárstva, odborníkov v lesníckom a drevárskom sektore bude rozdiskutovať možnosti dynamického rozvoja. Zároveň umožní vytvoriť technologickú a marketingovú stratégiu na podporu využitia spotreby a spracovania bukovej piliarskej hmoty na Slovensku.

Konferencia bude 1. októbra 2014 o 10:00 v kongresovom pavilóne K na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Program prednášok zostavil Zväz spracovateľov dreva SR v koordinácii s partnermi: Národné lesnícke centrum, LESY SR, š.p., Združenie obecných lesov SR, Únia neštátnych vlastníkov lesa SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Agrokomplex – Výstavníctvo.

Program prednášok:
• Akčný plán národného programu využitia potenciálu dreva SR a jeho štruktúra
• Možnosti a výzvy z pohľadu spracovateľov dreva
• Súčasný stav lesov na Slovensku, štruktúra a skladba drevín, vplyv na ťažbu a prognóza rozvoja
• Výzva pre vidiek a les – spolupráca v krátkych dodávateľských reťazcoch nielen v certifikovaných lesoch
• Akčný program z pohľadu Združenia obecných lesov SR
• Technologické možnosti a obmedzenia spracovateľov dreva z pohľadu potenciálneho rozvoja drevospracujúceho priemyslu

Odborný veľtrh LIGNUMEXPO – LES 2014 počas štyroch dní predstaví trendy piliarskych technológií a inovačné možnosti spracovania masívneho dreva, stroje a technológie pre výrobu nábytku, pestovanie lesa a ťažbu dreva. Expozície budú umiestnené v halách A, B, C, v pavilóne F a na voľnej ploche E.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina