archív aktualít rok 2014

Přehled nových technických norem v ČR – září 2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 9. 2014) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 08/2014

• ČSN 06 0310 (06 0310) • Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
• ČSN 06 0830 (06 0830) • Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
• ČSN EN 834 (25 8521) • Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – Indikátory napájené elektrickou energií
• ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky
• ČSN EN 15011+A1 (27 0210) • Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby
• ČSN EN 12643 (27 7521) • Stroje pro zemní práce – Stroje na kolovém podvozku – Požadavky na řízení
• ČSN EN 50050 ed. 2:2007 (33 2034) • Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Elektrostatické ruční stříkací zařízení (změna Z1)
• ČSN EN 50050-2 (33 2034) • Elektrostatické ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty
• ČSN EN 50050-1 (33 2034) • Elektrostatické ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty
• ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky (změna A11)
• ČSN EN 60079-17 ed. 4 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací
• ČSN EN 60079-17 ed. 3:2008 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací (změna Z1)
• ČSN 33 3320 ed. 2 (33 3320) • Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky
• ČSN 33 3320:1996 (33 3320) • Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky (změna Z2)
• ČSN 35 4701-2 ed. 3 (35 4701) • Pojistky nízkého napětí – Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) – Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K
• ČSN 35 4701-2 ed. 2:2011 (35 4701) • Pojistky nízkého napětí – Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) – Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až J (změna Z1)
• ČSN EN 61591:1998 (36 1060) • Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par – Metody pro měření vlastností (změna A11)
• ČSN EN 62444 (37 0540) • Kabelové průchodky pro elektrické instalace
• ČSN EN 16449 (49 0084) • Dřevo a výrobky na bázi dřeva – Výpočet obsahu biogenního uhlíku ve dřevě a přeměny na oxid uhličitý
• ČSN EN 599-1+A1 (49 0672) • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami – Část 1: Specifikace podle tříd použití
• ČSN EN ISO 16925 (67 3067) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou
• ČSN EN 14318-1 (72 7240) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním
• ČSN EN 14318-2 (72 7240) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
• ČSN EN 14319-1 (72 7241) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním
• ČSN EN 14319-2 (72 7241) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
• ČSN EN 14320-1 (72 7242) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním
• ČSN EN 14320-2 (72 7242) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
• ČSN EN 14315-2 (72 7247) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
• ČSN EN 14315-1 (72 7247) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním
• ČSN ISO 15686-1 (73 0951) • Budovy a jiné stavby –Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec
• ČSN ISO 15686-2 (73 0951) • Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci životnosti
• ČSN ISO 15686-3 (73 0951) • Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností
• ČSN ISO 15686-4 (73 0951) • Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)
• ČSN ISO 15686-5 (73 0951) • Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu
• ČSN ISO 15686-7 (73 0951) • Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe
• ČSN ISO 15686-8 (73 0951) • Budovy a jiné stavby –Plánování životnosti – Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti
• ČSN P ISO/TS 15686-9 (73 0951) • Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti
• ČSN ISO 15686-10 (73 0951) • Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti
• ČSN EN 13120+A1 (74 6033) • Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 16433 (74 6083) • Vnitřní clony – Ochrana proti nebezpečí uškrcení – Zkušební metody
• ČSN EN 16434 (74 6084) • Vnitřní clony – Ochrana proti nebezpečí uškrcení – Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení
• ČSN EN ISO 11646 (79 2004) • Usně – Měření plochy
• ČSN EN ISO 2076 (80 0010) • Textilie – Chemická vlákna – Druhové názvy
• ČSN EN 15939+A1 (91 1043) • Nábytkové kování – Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu
Technické normy zrušené k 1. 9.
2014
ČSN 33 3210 (33 3210) • Elektrotechnické předpisy – Rozvodná zařízení – Společná ustanovení (platila od: březen 1986)

• ČSN 33 3220 (33 3220) • Elektrotechnické předpisy – Společná ustanovení pro elektrické stanice (platila od: září 1986)
• ČSN EN 60470 (35 4280) • Vysokonapěťové stykače a stykačové spouštěče motorů (platila od: leden 2001)
• ČSN EN 62208 (35 7040) • Prázdné skříně pro rozváděče NN – Všeobecné požadavky (platila od: prosinec 2004)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina