archív aktualít rok 2014

Na Slovensku pokračujú verejné konzultácie k dokumentom PEFC

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kulatina les2Revidovanie národných štandardov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov podľa medzinárodných požiadaviek PEFC otvorilo proces verejného pripomienkovania aj PEFC Slovensko.

Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém chce zapojiť do procesu tvorby dokumentácie jednotlivcov, laickú a odbornú verejnosť, všetky záujmové skupiny. Proces revízie začal pred polrokom s cieľom implementovať nové vedecké poznatky, závery medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa k obhospodarovaniu lesov, zmeny vyplývajúce z požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC a vzájomnej legislatívy. Východiskom sú praktické skúsenosti z doterajšieho využívania národného certifikačného systému.

Dokumenty určené na verejné konzultácie sú dostupné na web stránke alebo na požiadanie na sekretariáte PEFC Slovensko. Pripomienky, návrhy a komentáre k predloženým dokumentom možno zasielať do 19. októbra 2014 prostredníctvom zverejnených formulárov elektronicky na info@pefc.sk alebo písomne na: PEFC Slovensko, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.

Výsledky, ktoré spracuje technická komisia, budú takto založené na konštruktívnych stanoviskách a na základe dohodnutého princípu konsenzu. Všetkým musí ísť o presadzovanie princípov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, podpory spotreby dreva ako obnoviteľného zdroja a aktivít v procesoch ovplyvňujúcich zodpovedné hospodárenie v lesoch a objektívne postoje v celom spotrebiteľskom reťazci spracovania dreva.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina