archív aktualít rok 2014

PEFC prezentuje pokrok globálneho certifikačného systému

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo PEFCNovými členmi certifikačného systému PEFC Slovensko sú spracovatelia prevažne domáceho dreva na výrobky: DYHA Tirola s.r.o. Košice, AMICO Drevo s.r.o. Oravský Podzámok, MONDI SCP a.s. Ružomberok. Za členov ich schválili na valnom zhromaždení.

Na valnom zhromaždení schválili výročnú správu PEFC Slovensko za rok 2013. Slovensko má 1,245 mil. ha lesov a má 50 členov C-o-C (spotrebiteľského reťazca). Do certifikácie PEFC na svete je zaradených 258 mil. ha lesov, má 10 035 členov v celom spotrebiteľskom reťazci. Aj Rada PEFC zverejnila výročnú správu PEFC Annual Rewiew 2013. Mapuje v nej všetky najdôležitejšie udalosti a najmä prezentuje pokrok globálneho certifikačného systému. Zároveň vyzvala k dialógu všetkých spotrebiteľov v roku 2014 na tému „Riešenie odlesňovania: spoločné spájanie síl a stimulácia dopytu po trvale udržateľných produktov z lesa“.

Na valnom zhromaždení PEFC Slovensko zvolili riadiace orgány na obdobie 3 rokov:
predseda: Ing. František Štulajter, CSc.
podpredsedovia: Ing. Jozef Spevár, Ing. Martin Súnok, doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, Ing. Pavol Fabian, Mgr. Miroslava Podstavková, Ing. Štefan Orolín

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina