archív aktualít rok 2014

Novela živnostenského zákona snižuje administrativní zátěž podnikatelů

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Sb.1402014Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo novelu živnostenského zákona, jejímž klíčovým záměrem je další snížení administrativní zátěže podnikatelů.

Návrh zákona ruší jednu z povinností podnikatelů, a to opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které již byly některému z živnostenských úřadů doloženy a skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, se nezměnily.

Další změny se týkají vedení údajů o podnikatelích v živnostenském rejstříku a směřují k větší ochraně soukromí a osobních údajů osob zapisovaných do tohoto rejstříku.

Tato novela živnostenského zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2014 Sb. a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina