archív aktualít rok 2014

Priemyselné klastre pomôžu zvyšovať konkurencieschopnosť členov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pila2Činnosť priemyselných klastrov na Slovensku sa po prvý raz rozhodlo podporiť Ministerstvo hospodárstva. Pre rozbeh činnosti môžu získať zainteresované firmy dotáciu v rozsahu od 10 tis. € do 20 tis. €. Nové klastrové organizácie sa môžu uchádzať o dotáciu do 2. septembra 2014.

Priemyselné klastre prinášajú viacero predností svojim členským organizáciám, predovšetkým zvýšenie konkurencieschopnosti, rozvoj vzájomnej spolupráce medzi odvetviami a posilnenie postavenia v medzinárodnom meradle. Označenie klaster pochádza z angličtiny (Cluster) a vyjadruje hromadenie (rozdielnych subjektov) pre efektívnu spoluprácu vo viacerých odvetviach.

Aktivita významných klastrov v odvetví spracovania dreva v susednej ČR, v Rakúsku a Nemecku prináša posilnenie dodávateľsko-výrobných vzťahov, sprehľadnenie finančných tokov, účelové usmernenie produkcie. Pred viacerými rokmi bolo aktuálne založenie drevársko-lesníckeho klastra v Žilinskom kraji za podpory Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. Výrazným prínosom mali byť aplikácie inovačných technológií a logistiky v dodávke dreva a finalizácie výrobných zámerov. Program sa nepodarilo presadiť do praxe.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina