archív aktualít rok 2014

Na konferencích a přednáškách veletrhu FOR ARCH vystoupí ministři i zástupci měst

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

FOR ARCH 01Hlavním tématem mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH je rekonstrukce a revitalizace. Na tuto problematiku zaměřili organizátoři také doprovodný program, který nabídne příležitosti k setkání s předními odborníky ze všech oborů spojených se stavebnictvím a příbuznými obory.

Pozvání přijali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, dopravy i zemědělství, chybět nebudou ani zástupci měst a obcí či profesních organizací působících ve stavebnictví. Pro profesionály jsou připraveny specializované konference, semináře a přednášky. Soubor stavebních veletrhů proběhne ve dnech 16. až 20. září 2014 v prostorách PVA EXPO PRAHA a jeho součástí budou kromě FOR ARCHu veletrhy FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER.

Rozvoji stavebnictví pomáhá státní podpora

Masivní zájem o rekonstrukce a revitalizace domů a budov, který je patrný v poslední době, je jasným impulzem pro české stavebnictví negativně poznamenaného ekonomickou krizí. Ke zlepšení situace přispívají státní dotační programy i další aktivity státní správy, které pomáhají vytvářet prostor pro nové stavební zakázky i pracovní příležitosti. „Stavební výroba má vzrůstající trend, a pokud se podaří nastartovat veřejné investice, lze předpokládat návrat stavebnictví do standardních podmínek. Ministerstvo pro místní rozvoj může pomoci stavebnictví zejména zjednodušením získávání prostředků z evropských fondů a zjednodušením procesů podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Připravujeme nový zákon o veřejných zakázkách, který přinese nová pravidla pro veřejné zadávání. Kromě přípravy nového chystáme také novelizaci stávajícího zákona,“ představila plánované kroky pro podporu stavebních firem Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj.
Logo ForArchVeletrh FOR ARCH již tradičně připravuje doprovodný program, který osloví zejména profesionály napříč obory spojenými s projektováním, plánováním, výstavbou i rekonstrukcí staveb. „Jako velkou přednost našeho veletrhu vidím to, že zde návštěvníkům dává příležitost setkat se a diskutovat o jakékoliv problematice týkající se současného stavebnictví s nejlepšími odborníky v daných oborech,“ vysvětluje Martin František Přívětivý, ředitel obchodního týmu veletrhu FOR ARCH.

Zástupci ministerstev pohovoří o možnostech podpory českého stavebnictví

Na veletrhu proběhne také další ročník největší Konference ředitelů projektových společností působících v ČR. Účastníci se mohou zapojit do diskuse o aktuální situaci v sektoru projektových prací, nových zakázek. Velmi přínosné však mohou být i informace o připravovaných legislativních změnách v pozemním a inženýrském stavitelství. O plánovaných investicích do rozvoje dálnic, silnic, železnic apod. zde přijde hovořit Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR, Kamil Rudolecký, náměstek ministra dopravy pro infrastrukturu a další hosté. Příspěvky o situaci v pozemním stavitelství a dopadu zákona o veřejných zakázkách přednesou Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR, Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR a Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí ČR.
moderním způsobem navrhování staveb seznámí zájemce především z řad architektů, projektantů, investorů či developerů staveb seminář BIM projektování. Tzv. informační model budovy BIM (Building Information Modeling) se zde představí na konkrétních příkladech z projekčních ateliérů.
Jakou roli hraje dnes městský architekt a jak může ovlivňovat podobu města a řešit urbanistické problémy? Těmto otázkám se bude věnovat seminář Role městského architekta při rozvoji města, který připravuje Svaz měst a obcí ČR. Příležitosti pro vzájemnou spolupráci českých a německých podnikatelů ve stavebnictví nabídne druhý ročník obchodních jednání Matchmaking FOR ARCH. Přímo na veletrhu tak vznikne ideální prostředí setkání a navázání kontaktů mezi stavebními firmami, které hledají nové subdodavatele pro své stavební projekty.

Více podrobností o vybraných bodech doprovodného programu veletrhu FOR ARCH:

16.9.2014, 10:00 – 14:00 hod., Konference ředitelů projektových společností 2014
16.9.2014, 10:00 – 13:30 hod., konference „Role městského architekta při rozvoji města“, Vstupní hala I, Konf. sál 1
16.9.2014, 10:00 – 17:30 hod., Matchmaking FOR ARCH, Vstupní hala II, Konf. sál 4
18.9.2014, 10:00 – 13:00 hod., seminář „BIM projektování“, Vstupní hala I, Konf. sál 2

Zájemci o návštěvu veletrhu FOR ARCH mohou využít ZLEVNĚNÉ elektronické vstupenky. Na webu veletrhu www.forarch.cz najdou také aktuální informace o doprovodném programu a další zajímavosti.

Záštitu nad veletrhem FOR ARCH převzalo: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů České republiky, hlavní město Praha a městská část Praha 18.

Odborná záštita: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Asociace dodavatelů montovaných domů, Český svaz stavebních inženýrů a Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina