archív aktualít rok 2014

Promócie detských odborníkov pre lesné a drevárske hospodárstvo

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Detska univerzita1Od decembra 2013 do júna 2014 pravidelne 50 šiestakov zo Zvolena a Liptova navštevovalo Detskú lesnícku univerzitu. Poznávali zaujímavosti slovenského lesa nielen teoreticky, ale aj prakticky v teréne. Dnes – 20. júna 2014 – budú slávnostne promovaní na Technickej univerzite vo Zvolene.

Počas štúdia absolvovali prednášky na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene a na SOŠ lesníckej Jozefa Dekréta Matejovie v Liptovskom Hrádku. Hľadali odpovede na otázky – aký dôležitý je les pre život človeka, prečo je drevo taká významná obnoviteľná surovina, prečo je dôležité spracovávať drevo v slovenských fabrikách. Prednášky boli rozdelené do 8 tematických celkov a motívom všetkých bolo drevo ako tradičný materiál.

Absolventi 4. ročníka Detskej lesníckej univerzity si teóriu o živote lesa mohli overiť vo virtuálnej jaskyni, kde ako skutoční lesníci rozhodovali o spôsobe výchovy lesa. Rovnako zaujímavé pre nich bolo testovanie lesného harvestera formou trenažéra, kde mali ukázať ako sa rozhodnúť o osude dospelých stromov v lese pri ťažbe.

Ešte pred prevzatím diplomov z Detskej lesníckej univerzity (o 14:30) sa zúčastnia zasadnutia Detského mestského zastupiteľstva vo Zvolene (o 10:00), kde za asistencie skúsených odborníkov navrhnú ako by mali vyzerať lesy v okolí ich miest a obcí a ako by sa mala uberať ťažba dreva pre piliarske spracovanie.

„Projektom Delesun (Detská lesnícka univerzita) chceme dosiahnuť, aby mladej generácii záležalo na osude slovenských lesov, aj prostredia v ktorom žijú,“ zvýraznila námestníčka riaditeľa Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene Ing. Ľudmila Marušáková, PhD.

Projekt realizuje Národné lesnícke centrum s partnermi: Lesy SR, š.p., Vojenské lesy a majetky SR, š.p., spoločnosť Slovwood Ružomberok, a.s. a Technická univerzita vo Zvolene.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina