archív aktualít rok 2014

Prehľad nových noriem v SR

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Nové normy pre Slovensko vydáva Slovenský ústav technickej normalizácie. Od 1.1.2014 ústav včlenili do Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako Odbor SUTN. Sídlo je na Štefanovičovej 3 v Bratislave, kde je aj nová študovňa noriem. Najnovšie STN vydané tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR za mesiac máj 2014.

Z uverejneného prehľadu nových noriem za mesiac máj 2014 (celkom 86) vyberáme:

• STN EN 599-1 + A1 (49 0664) • Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Požiadavky na ochranné prostriedky na drevo stanovené biologickými skúškami. Časť 1: Špecifikácia podľa triedy používania.
• STN EN 118 (49 0690) • Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívneho účinku proti druhom Reticultitermes (európske termity). Laboratórna metóda.
• STN EN 14915 (49 2112) • Vnútorné a vonkajšie obklady stien a stropov z rastlého dreva. Vlastnosti, hodnotenie zhody, označenie.
• STN EN 301 (66 8504) • Lepidlá fenoplastové a aminoplastové na nosné drevené konštrukčné dielce. Triedenie a funkčné požiadavky.
• STN EN 16254 (66 8518) • Lepidlá. Emulzne polymerizovaný izokianát (EPI) na nosné drevené konštrukčné dielce. Triedenie a funkčné požiadavky.
• STN EN 13 999-1 (66 8661) • Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo rozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 1: Všeobecný postup.
• STN EN 13 999-2 (66 8661) • Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo rozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 2: Stanovenie prchavých organických zlúčenín.
• STN EN 12 721+A1 (91 9278) • Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti pôsobeniu vlhkého tepla.
• STN EN 12 720+A1 (91 0280) • Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti pôsobeniu studených kvapalín.
• STN EN 12 722+A1 (91 0287) • Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti pôsobeniu suchého tepla.

V májovom prehľade nových noriem sú aj predpisy:

• 13. Vetranie budov
• 18. Bezpečnosť baliacich strojov – časť 10
• 37. Bezpečnosť strojných zaradení – časť 31
• 65 – 68. Náterové látky
• 72. Bezpečnostná obuv
• 73. Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 4. Usporiadanie a rozmery pracovných miest
• 85. Bezpečnosť hračiek – časť 5
• Zmeny STN (celkom 6)
• Opravy STN (celkom 3)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina