archív aktualít rok 2014

Novinky v oblasti českých technických norem – červen 2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2014) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 05/2014

ČSN EN ISO 898-1 (02 1005) • Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč
• ČSN ISO 885 (02 1012) • Obecné účely šroubů – Metrické řady – Poloměry pod hlavou
• ČSN ISO 272 (02 1019) • Spojovací součásti – Šestihranné výrobky – Rozměry pro klíč
• ČSN ISO 7041 (02 1023) • Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 2 – Pevnostní třídy 9 a 12
• ČSN ISO 7378 (02 1052) • Spojovací součásti – Šrouby – Díry pro závlačky a dráty
• ČSN ISO 15071 (02 1102) • Šestihranné šrouby s přírubou – Malá řada – Výrobní třída A
• ČSN ISO 4162 (02 1110) • Šestihranné šrouby s přírubou – Malá řada – Výrobní třída A s prvkem pohonu výrobní třídy B
• ČSN ISO 7379 (02 1113) • Lícované šrouby s vnitřním šestihranem
• ČSN ISO 15072 (02 1141) • Šestihranné šrouby s přírubou s metrickým jemným závitem – Malá řada – Výrobní třída A
• ČSN ISO 10509 (02 1233) • Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou
• ČSN EN ISO 4032 (02 1401) • Šestihranné matice (typ 1) – Výrobní třídy A a B
• ČSN EN ISO 4035 (02 1403) • Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) – Výrobní třídy A a B
• ČSN EN ISO 4033 (02 1404) • Šestihranné vysoké matice (typ 2) – Výrobní třídy A a B
• ČSN EN ISO 8674 (02 1405) • Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem – Výrobní třídy A a B
• ČSN EN ISO 4036 (02 1407) • Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) – Výrobní třída B
• ČSN EN ISO 8673 (02 1408) • Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem – Výrobní třídy A a B
• ČSN EN ISO 8675 (02 1409) • Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem – Výrobní třídy A a B
• ČSN ISO 4161 (02 1410) • Šestihranné matice s přírubou, typ 2 – Hrubý závit
• ČSN ISO 10663 (02 1471) • Šestihranné matice s přírubou, typ 2 – Jemná rozteč
• ČSN ISO 7044 (02 1475) • Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou, typ 2 – Výrobní třídy A a B
• ČSN ISO 12125 (02 1478) • Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem, typ 2 – Výrobní třídy A a B
• ČSN ISO 12126 (02 1479) • Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou s jemným metrickým závitem, typ 2 – Výrobní třídy A a B
• ČSN ISO 7720 (02 1480) • Samojistné šestihranné celokovové matice, typ 2 – Pevnostní třída 9
• ČSN EN ISO 7719 (02 1482) • Samojistné šestihranné matice celokovové – Pevnostní třídy 5, 8 a 10
• ČSN EN ISO 7042 (02 1483) • Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové – Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12
• ČSN EN ISO 10513 (02 1485) • Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem – Pevnostní třídy 8, 10 a 12
• ČSN EN ISO 7040 (02 1492) • Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) – Pevnostní třídy 5, 8 a 10
• ČSN EN ISO 10512 (02 1494) • Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem – Pevnostní třídy 6, 8 a 10
• ČSN EN ISO 10511 (02 1495) • Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou)
• ČSN ISO 7043 (02 1498) • Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou), typ 2 – Výrobní třídy A a B
• ČSN EN ISO 4034 (02 1601) • Šestihranné matice (typ 1) – Výrobní třída C
• ČSN ISO 1051 (02 2307) • Průměry stopek nýtů
• ČSN EN 12098-3 (06 0330) • Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav
• ČSN EN 13480-2:2013 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály (změna A1)
• ČSN EN 13480-4:2013 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž (změna A1)
• ČSN EN 13480-5:2013 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení (změna A1)
• ČSN EN 13136 (14 2006) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy
• ČSN EN 14825 (14 3011) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení
• ČSN EN 61496-2 (33 2206) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)
• ČSN CLC/TS 61496-2:2007 (33 2206) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD) (změna Z1)
• ČSN EN 61558-2-16:2010 (35 1330) • Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V – Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů (změna A1)
• ČSN EN 60927 ed. 2:2008 (36 0297) • Příslušenství pro světelné zdroje – Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) – Požadavky na provedení (změna A1)
• ČSN EN 1838 (36 0453) • Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
• ČSN EN 62542 (36 0810) • Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů – Slovník termínů
• ČSN EN 10223-3 (42 6428) • Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty – Část 3: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro průmyslové účely
• ČSN ISO 10466 (64 3147) • Plastové potrubní systémy – Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) – Stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci
• ČSN EN 12201-2+A1 (64 6410) • Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 2: Trubky
• ČSN EN 13999-1 (66 8589) • Lepidla – Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení – Část 1: Obecný postup
• ČSN EN 13999-2 (66 8589) • Lepidla – Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení – Část 2: Stanovení těkavých organických látek
• ČSN EN ISO 15528 (67 3007) • Nátěrové hmoty a jejich suroviny – Vzorkování
• ČSN EN ISO 11997-2 (67 3120) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách – Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření
• ČSN EN 14303+A1:2013 (72 7225) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace (oprava 1)
• ČSN EN 15101-1 (72 7246) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním
• ČSN EN 15101-2 (72 7246) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
• ČSN EN 1364-3 (73 0853) • Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 3: Závěsové obvodové stěny – celá sestava (dokončená montáž)
• ČSN EN 1364-4 (73 0853) • Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 4: Závěsové obvodové stěny – částečná sestava
• ČSN EN 13501-6 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
• ČSN EN 336 (73 2822) • Konstrukční dřevo – Rozměry, dovolené odchylky
• ČSN EN 14241-1 (73 4214) • Komíny – Elastomerní těsnění a elastomerní tmely – Materiálové požadavky a zkušební metody – Část 1: Těsnění pro komínové vložky
• ČSN EN 14471 (73 4215) • Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 16361 (74 7041) • Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti
• ČSN EN 16240 (74 7723) • Prosvětlovací desky z plochého plného polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech – Požadavky a zkušební metody
• ČSN ISO 10377 (76 3501) • Bezpečnost spotřebních výrobků – Směrnice pro dodavatele
• ČSN EN ISO 16495 (77 0622) • Obaly – Přepravní obaly pro nebezpečné věci – Metody zkoušení
• ČSN EN ISO 11064-4 (83 3586) • Ergonomické navrhování řídicích center – Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních stanic
• ČSN EN 15051-1 (83 3620) • Ovzduší na pracovišti – Měření prášivosti sypkých materiálů – Část 1: Požadavky a výběr zkušebních metod
• ČSN EN 15051-2 (83 3620) • Ovzduší na pracovišti – Měření prášivosti sypkých materiálů – Část 2: Metoda rotačního bubnu
• ČSN EN 15051-3 (83 3620) • Ovzduší na pracovišti – Měření prášivosti sypkých materiálů – Část 3: Metoda kontinuálního sypání
• ČSN EN ISO 13137 (83 3637) • Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů – Požadavky a zkušební metody
• ČSN P CEN/TS 16023 (83 8017) • Charakterizace odpadů – Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti
• ČSN EN 16121 (91 0414) • Nebytový úložný nábytek – Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu
• ČSN EN 71-1+A2 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Technické normy zrušené k 1. 6. 2014

• ČSN EN 50130-4 (33 4590) • Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci (platila od: prosinec 1997)
• ČSN EN 50130-5 (33 4590) • Poplachové systémy – Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí (platila od: duben 2001)
• ČSN EN 15651-1 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 1: Tmely pro fasádní prvky (platila od: srpen 2011)
• ČSN EN 15651-2 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 2: Tmely pro zasklívání (platila od: srpen 2011)
• ČSN EN 15651-3 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 3: Tmely pro sanitární spoje (platila od: srpen 2011)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina