archív aktualít rok 2014

Novinky v oblasti českých technických norem – duben 2014

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2014) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 03/2014

• ČSN EN ISO 898-5 (02 1005) • Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč
• ČSN EN 62264-1 ed. 2 (18 2002) • Integrovaný systém podnikového řízení – Část 1: Modely a terminologie
• ČSN EN 62264-1:2008 (18 2002) • Integrovaný systém podnikového řízení – Část 1: Modely a terminologie (změna Z1)
• ČSN 33 0010 ed. 2 (33 0010) • Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy
• ČSN 33 0010:1982 (33 0010) • Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy (změna Z1)
• ČSN EN 60079-25 ed. 2:2011 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy (oprava 1)
• ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-10: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku
• ČSN EN 60695-11-10:2000 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-10: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku (změna Z1)
• ČSN EN 61558-2-26 (35 1330) • Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací – Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely
• ČSN EN 60255-11:2010 (35 3511) • Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 11: Krátkodobé poklesy napětí, krátkodobá přerušení, odchylky a zvlnění na pomocném napájecím portu (změna Z1)
• ČSN IEC 60884-1:2003 (35 4515) • Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky (změna A1)
• ČSN IEC 60884-1:2003 (35 4515) • Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky (změna A2)
• ČSN EN 60099-5 ed. 2 (35 4870) • Svodiče přepětí – Část 5: Doporučení pro volbu a použití
• ČSN EN 60099-5:1999 (35 4870) • Svodiče přepětí – Část 5: Doporučení pro volbu a použití (změna Z1)
• ČSN EN 61231:2011 (36 0040) • Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS) (změna A1)
• ČSN EN 60081:1999 (36 0275) • Zářivky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na provedení (změna A5)
• ČSN EN 60598-2-24 ed. 2 (36 0600) • Svítidla – Část 2-24: Zvláštní požadavky – Svítidla s omezenou teplotou povrchu
• ČSN EN 60598-2-24:1999 (36 0600) • Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 24: Svítidla s omezenou teplotou povrchu (změna Z1)
• ČSN EN 62612 (36 0701) • LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V – Požadavky na provedení
• ČSN EN 60335-2-7 ed. 4:2010 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky (změna A11)
• ČSN EN 61029-2-9 ed. 3:2013 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily (změna A11)
• ČSN EN 61029-2-10:2010 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-10: Zvláštní požadavky na rozbrušovačky (změna A11)
• ČSN EN 61029-2-11 ed. 3:2013 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily (změna A11)
• ČSN 39 5009 (39 5009) • Historické ruční palné zbraně – Repliky a napodobeniny zbraní nabíjených ústím – Technické požadavky – Zkoušky
• ČSN EN 15683-1 (70 1585) • Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis
• ČSN EN 13707 (72 7601) • Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky
• ČSN EN 1998-3 ed. 2 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
• ČSN EN 1998-3:2007 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb (změna Z3)
• ČSN EN 1998-3:2007 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb (oprava 2)
• ČSN 73 0842 (73 0842) • Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu
• ČSN EN 1912:2012 (73 1713) • Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – Přiřazení vizuálních tříd a dřevin (oprava 1)
• ČSN EN 1793-1:2013 (Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti (oprava 1)
• ČSN EN 14509 ed. 2 (74 7725) • Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy – Prefabrikované výrobky – Specifikace
• ČSN EN 14509:2007 (74 7725) • Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy – Prefabrikované výrobky – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 15221-1 (76 2101) • Facility management – Část 1: Termíny a definice
• ČSN EN 15221-2 (76 2101) • Facility management – Část 2: Návod na přípravu smluv o facility managementu
• ČSN EN 15221-3 (76 2101) • Facility management – Část 3: Návod na kvalitu ve facility managementu
• ČSN EN 15221-4 (76 2101) • Facility management – Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu
• ČSN EN 15221-5 (76 2101) • Facility management – Část 5: Návod na procesy ve facility managementu
• ČSN EN 15221-6 (76 2101) • Facility management – Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu
• ČSN EN ISO 20743 (80 0068) • Textilie – Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků
• ČSN EN ISO 1833-25 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 25: Směsi polyesterových a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu)
• ČSN EN 795:2013 (83 2628) • Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení (oprava 1)

Technické normy zrušené k 1. 4. 2014

• ČSN EN 1225 (64 3146) • Plastové potrubní systémy – Sklem vyztužené trubky z termosetů (GRP) – Stanovení krípového faktoru za vlhka a výpočet dlouhodobé specifické kruhové tuhosti (platila od: listopad 1997)
• ČSN EN 1347 (72 2465) • Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení smáčivosti (platila od: únor 2008)
• ČSN EN 12004 (72 2469) • Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Definice a specifikace (platila od: leden 2008)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina