archív aktualít rok 2014

Spomienka aj na vidiecke prvky v Jurkovičovom dizajnovom riešení interiéru

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dom kultury Skalica mNa prelome 19. a 20. storočia boli medzi oboma mestami priateľské vzťahy. Zo Skalice pochádzal dr. Pavol Blaho, ktorý pôsobil v Luhačoviciach ako lekár a rozvíjal kontakty v rôznych spoločenských oblastiach. Spolu s Dušanom Jurkovičom (aj s Antošom Frolkom, Mikulášom Alešom, Jožom Úprkom) sa vlastenecké cítenie a vidiecky štýl života rozhodli pretaviť do architektúry a dizajnu vnútorného zariadenia, kúpeľníctva, osvety v česko-slovenských vzťahoch. Po storočí sa Skalica stala miestom konania seminára „Architektúra nás spája“.

Jurkovic zarubne mArchitektúra drevených stavieb (nadstavieb budov) spája Skalicu a Luhačovice. „Súčasná vzájomná spolupráca oboch miest rozvíja odkaz Jurkoviča,“ zdôraznil v uvítacom príhovore primátor Ing. Stanislav Chovanec. „Skalický kultúrny dom (miesto konania konferencie) a luhačovický komplex kúpeľných stavieb patria ku klenotom česko-slovenskej a svetovej architektúry.“

Projekt Architektúra nás spája bude realizovaný v roku 2014 a predstavil ho hlavný koordinátor Ing. Mgr. Martin Vičan: „Mestá Skalica, Nové Město nad Metují a Luhačovice sa podujali zviditeľniť dielo Dušana Jurkoviča a vytvoriť partnerstvo odborníkov a miest, kde tento významný architekt a dizajnér spoločenských a súkromných interiérov pôsobil.“

Na konferencii odznelo 11 odborných referátov. Pre účastníkov z nich vytvorili zborník prednášok. Výstupom projektu by mala byť Jurkovičova cesta – ktorá povedie z poľskej Haliče (vojenské cintoríny), cez Moravu a východné Čechy až na Slovensko.

 

Foto 1: Dom kultúry Skalica, ako kultúrna a historická pamiatka z roku 1905, predstavuje jedno z významných diel uznávaného architekta Dušana Jurkoviča, vyznačujúce sa jeho typickou kombináciou dreva a pevného muriva. Zakladateľ Dr. Pavol Blaho, ktorý so s vojimi blízkymi priateľmi tento „KRUH“ vybudoval ako centrum vzdelávania poľnohospodárov, remeselníkov a mešťanov, vytvoril podmienky pre udržiavanie kultúrnych a folklórnych tradícií v týchto priestorov až do dnešných dní. V tomto efektívne využitom priestore s kapacitou cca 400 návštevníkov je zriadené i múzeum na počesť jeho zakladateľa. (Zdroj: www.skalica.sk)

Foto 2: Jurkovičove dizajnové riešenie interiéru vychádza z jednotného ľudového štýlu. Zárubne s ľudovým motívom nad dverami, vyšívané záclonky na ich zasklenej časti (Jurkovičov dom, Luhačovice)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina