archív aktualít rok 2014

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v januári 2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery januar14 lowIndikátor dôvery v obchode (3,3) klesol v januári v porovnaní s decembrom o 1 percentuálny bod (p.b.) a to vplyvom negatívnych hodnotení podnikateľskej situácie a stavu zásob.

Súčasnú podnikateľskú situáciu hodnotí 83 % respondentov ako priaznivú resp. primeranú sezóne. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (-2) znížilo v porovnaní s decembrom o 1 p.b. Negatívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú v sektoroch maloobchodu s pohonnými hmotami, ostatným tovarom a s potravinami, nápojmi a tabakom. Z veľkostného hľadiska prevažujú kladné odpovede nad zápornými vo všetkých skupinách, z územného hľadiska je viac negatívnych hodnotení v Žilinskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji.

Úroveň zásob medzimesačne stúpla o 2 p.b. a 88 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 22 % respondentov a 65 % so zmenami neuvažuje. Saldo v tomto ukazovateli, po očistení od vplyvu sezónnosti, sa znížilo o 3 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti všetkých sektorov okrem maloobchodu s ostatným tovarom, z veľkostného hľadiska všetky skupiny a z územného hľadiska Nitriansky, Bratislavský a Prešovský kraj. V ostatných skupinách, sektoroch a krajoch prevládajú negatívne hodnotenia.

Pri hodnotení očakávanej podnikateľskej situácie na najbližšie tri mesiace respondenti neočakávajú žiadne zmeny v porovnaní s minulým mesiacom, v dôsledku čoho sa januárové saldo nezmenilo. Pozitívne hodnotenia prevládajú v sektore opráv motorových vozidiel a predaja dielov, maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom a s pohonnými hmotami, vo firmách s menej ako 99 zamestnancami, regiónoch Nitrianskeho, Trenčianskeho a Košického kraja. V ostatných sektoroch, veľkostných skupinách a krajoch prevládajú negatívne hodnotenia.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s decembrom predpokladá pokles (saldo sa znížilo o 1 p.b. na hodnotu 2), pričom zamestnancov plánujú prepúšťať v sektoroch predaja motorových vozidiel, maloobchodu s ostatným tovarom a pohonnými hmotami, veľkostných skupinách firiem s 0 až 10 a 50 až 99 zamestnancami, z územného hľadiska plánujú prepúšťať v Žilinskom, Trnavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. Celkove s prepúšťaním zamestnancov počíta 11 % respondentov a 78 % o zmene neuvažuje.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien predpokladá ich rast 16 % respondentov, z toho 20 % očakáva rast výraznejší a viac ako polovica (57 %) podobný ako v decembri. Výsledné saldo (3) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nižšie o 7 p.b. Ceny budú zvyšovať respondenti sektorov maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom a pohonnými hmotami; z veľkostného hľadiska všetky skupiny a vo všetkých regiónoch okrem Bratislavského kraja. Viac ako štyri pätiny (84 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (62 %), nízky dopyt (56 %), legislatívu (41 %) a vysoké prevádzkové náklady (36 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 10 % respondentov, čo je o 1 p.b. viac ako v decembri.

Zdroj: SŠU

 

Indikator dovery januar14 big

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina