archív aktualít rok 2014

Rázny krok k záchrane ohrozených a zanikajúcich remesiel na Slovensku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Truhlar junior1Stredné odborné školy na Slovensku často vyučujú budúcich remeselníkov, ktorých firmy nepotrebujú. Málo remeselníkov nahrádza priveľa sociálnych pracovníkov, veľa gymnazistov zostáva bez patričného využitia kvalifikácie. Problém pretrváva už roky. Prvý krok k riešeniu prichádza z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo vypracovalo dva zoznamy študijných odborov: jeden obsahuje 39 odborov, ktorých absolventi chýbajú na trhu práce a v druhom je 6 nadbytočných odborov, ktoré majú výrazný prebytok absolventov. Slovenská vláda zobrala oba zoznamy na vedomie. Do praxe ich uvedie od januára 2015, keď sa začnú využívať spolu s novým zákonom o financovaní škôl. Viac financií by mali dostať potrebné učňovské odbory, menej školy s niektorými odbormi pomaturitného štúdia či 2-ročnej maturitnej nadstavby. Opatrenia smerujú k systematickému využívaniu remeselníkov v súčasných prioritných výrobných odvetviach. A aby absolventi škôl nekončili na úradoch práce.

Rázny krok pochválila generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Viola Kromelová: „Tento náznak prevratného riešenia odhaľuje doterajšie nesystémové kroky štátnych úradníkov. Zoznamy nemusia byť konečnou verziou, treba diskutovať so zainteresovanými zamestnávateľmi, predstaviteľmi odborných zväzov a komôr. Zmena môže ovplyvniť rodičov, ako lepšie pripraviť mladú generáciu na budúce povolania.“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa k novým krokom odhodlalo na základe analýzy. V nedostatkových odboroch študuje len 1900 žiakov. Naopak v odboroch, ktoré produkujú viac absolventov, ako potrebuje trh, študuje vyše 10 tisíc žiakov. Nedostatok je remeselníkov pre drevárstvo a nábytkárstvo, čalúnnikov, tesárov, strechárov, podlahárov.

Zoznam 39 odborov, ktoré treba posilniť:
• geológia, geotechnika a environmetalistika
• mechanik banských prevádzok
• zlievačstvo, hutník
• nástrojár, obrábač kovov
• klampiar pre stavebnú a strojársku výrobu, lakovník
• elektromechanik pre silnoprúdovú techniku
• chemik operátor, gumár, plastikár
• potravinárstvo – potravinár kvalitár, mäsiar, pekár, mlynár a cestovinár
• biochemik – mliekárska výroba
• technik obuvníckej výroby, obuvník
• drevárstvo a nábytkárstvo
• čalúnnik
• operátor tlače, polygraf tlačiar a polygraf knihár
• tesár, podlahár, strechár, kominár, kachliar
• elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
• agropodnikanie – farmárstvo
• záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba, vinohradníctvo, ovocinárstvo
• poľnohospodár – mechanizácia
• rybár chovateľ – chov oviec
• umelecký kováč a zámočník, umelecký keramikár

Nadbytočných 6 odborov, ktoré treba utlmiť:
• strojárstvo
• strojárstvo – podnikanie a služby
• operátor ekologických zariadení
• mechanik počítačových sietí
• grafik digitálnych médií
• spoločenské stravovanie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina