archív aktualít rok 2013

Zložité rokovania predstaviteľov š.p. LESY SR a ZSD SR pod dohľadom ministra

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

JahnatekDodávky dreva pre slovenské piliarske firmy zo štátnych lesov budú v roku 2014 opäť nižšie ako v tomto roku. Opakované a viaceré zložité rokovania dlho nepoznali výsledok. Až za prítomnosti ministra pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Ing. Ľubomíra Jahnátka prijali obe strany kompromisné stanovisko.

Pre rok 2014 platí: Rozdelenie dodávok dreva zo štátnych lesov je kompromisným riešením pre obe strany. Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) nakoniec súhlasil s krátením dodávok oproti roku 2012 o štvrtinu a LESY SR, š.p. zároveň súhlasili s obnovením dodávok pre spracovateľské firmy, ktoré s podnikom v roku 2012 obchodovali a v roku 2013 im boli zrušené dodávky.

Obchodný riaditeľ š.p. LESY SR Miroslav Lelák komentuje dosiahnutý výsledok rokovania pod dohľadom ministra Ľubomíra Jahnátka: „Zástupcovia Zväzu spracovateľov dreva SR nechceli akceptovať fakt výrazného znižovania ťažby dreva v budúcom roku. Dosiahnutým výsledkom je, že objem dodávok v roku 2014 bude nižší o 200.000 m³ v drevinách smrek a jedľa oproti roku 2013. ZSD SR trval na rovnakej výške! Po ich ústupku dodávatelia guľatiny súhlasili s prehodnotením dodávok niektorým spoločnostiam, ktoré v roku 2013 odoberali drevo dodávané š.p. LESY SR.“

Prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Igor Patráš hodnotí výsledok rokovaní ako kompromis z pôvodných postojov oboch strán, ktorý pomôže udržať spracovateľské kapacity a čiastočne obmedzí neúmerný export dreva. Na ďalších krokoch, ktoré podporia spracovanie dreva na Slovensku, chce ZSD SR presadzovať v rámci vládou prijatého národného programu pre rozvoj spracovania dreva ako strategickej suroviny. ZSD SR je proti zmluvám Lesov SR s obchodnými spoločnosťami, ktoré negarantujú spracovanie dreva na Slovensku.

Dodávky dreva reálne obmedzujú aj nesúhlasné stanoviská orgánov ochrany prírody v budovaní lesných ciest a zvážnic v hospodárskych lesoch s 3. stupňom ochrany. Spracovateľské firmy na Slovensku boli ochudobnené o niekoľko sto tisíc kubíkov kvalitného dreva. Toto drevo je už znehodnotené lykožrútom a postupuje na plochy ďalších niekoľko desiatok tisíc kubíkov, ktoré postupne znehodnocujú porasty.

Foto: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ľubomír Jahnátek.  

 

Súvisiace články:

ZSD SR žiada moratórium na uzatváranie obchodných zmlúv v rámci š.p. LESY SR

Dodávky smrekovej guľatiny budú v roku 2014 ešte nižšie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina