archív aktualít rok 2013

Lesy ČR plánují zvýšit prodej dřeva v aukcích

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Lesni prace2Státní podnik Lesy ČR od roku 2011 prodávají dříví kromě prodeje prostřednictvím komplexní lesnické zakázky také formou tzv. aukcí nastojato, metodou veřejných elektronických aukcí. Jedná se o prodej práva těžby, kdy kupující získává oprávnění vytěžit část stojícího lesního porostu nebo jednotlivé stromy.

Tržby z těchto prodejů představují ve struktuře hospodářského výsledku podniku v letošním roce již více než 10 %.

Letos bylo doposud v aukcích nastojato prodáno přes 1.100.000 m³ dříví, zrealizovat se podařilo více než 3000 aukcí. Průměrná velikost aukčního bloku se pohybuje v rozmezí od 300 do 600 m³ dříví. Smluvně stanovené množství dříví prodávaného v aukcích se od roku 2012 postupně navýšilo z 10 % na dnešních 20 %. Od příštího roku tento podíl dále naroste na 25 %, a to u těch smluvních územních jednotek, u kterých dochází automaticky k obnově komplexních lesnických zakázek v rámci pětiletého cyklu. V roce 2014 by se formou aukcí nastojato mělo prodávat až 1.300.000 m³ dříví.

Lesy ČR letos navíc v rámci pilotního projektu konaného v oblasti působnosti Krajského ředitelství LČR Frýdek Místek u aukcí nastojato rozšíří i strukturu těžeb a dřevinné skladby. Zejména se bude jednat o začlenění předmýtních úmyslných těžeb do 40 let věku porostu nebo mýtních úmyslných těžeb s jednotlivým výběrem stromů, popřípadě prodej dříví ze soustředěných nahodilých těžeb.

V pilotním projektu bude ověřen prodej dříví formou prezenčních aukcí. První prezenční aukce Lesů ČR proběhne dne 12. 12. 2013 v sídle Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek Místek a bude zahrnovat 15 prodejních jednotek s předpokládaným objemem 5100 m³ dříví. Po ověření tohoto způsobu aukčního prodeje Lesy ČR uvažují tuto formu akcí realizovat i v ostatních regionech se záměrem přiblížit nabídku co nejširšímu spektru zájemců.

Zdroj: Lesy ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina