archív aktualít rok 2013

Vyhlášení nového programu Revit na podporu malých a středních podnikatelů na léta 2014 až 2020

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP4Na základě koncepce podpory malých a středních podnikatelů pro období let 2014—2020 připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu nový národní program REVIT, jehož realizace je plánována až do konce roku 2020.

Snahou ministerstva je podpořit malé a střední podniky působící v regionech s nižší či klesající ekonomickou aktivitou a vysokou nezaměstnaností nebo postižených živelními pohromami.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jiřího Ciencialy bude na základě programu, který 16. října schválila vláda, možné rychleji reagovat na mimořádné situace. „Podpora usnadní přístup k podnikatelským úvěrům, důraz klade zejména na začínající podnikatele. Cílem programu je také zvýšit zaměstnanost ve strukturálně postižených regionech. První výzva programu bude vyhlášena pro Moravskoslezský kraj, a to na přelomu roku,“ upřesňuje ministr. V první výzvě se počítá s objemem finančních prostředků minimálně ve výši 150 mil. korun.

Program pamatuje i na podporu podnikatelů, kteří byli postižení živelní událostí a potřebují pomoci s obnovením podnikatelské činnosti. Náměstkyně ministra pro fondy EU Alexandra Rudyšarová doplňuje: „Podpora bude poskytována prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky ve formě zvýhodněného investičního nebo provozního úvěru. K dispozici budou také finanční příspěvky k úvěrům až ve výši 1 mil. Kč.“

Podpora podnikatelů působících ve strukturálně postižených regionech

Investiční úvěr na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku do 2 mil. Kč pro drobné podnikatele a 10 mil. Kč pro malé podnikatele bude poskytován s dobou splatnosti do 7 let s možností odkladu čerpání do 12 měsíců od data uzavření úvěrové smlouvy.

Provozní úvěr na pořízení zásob, drobného hmotného a nehmotného majetku do 1 mil. Kč pro drobného podnikatele s krátkou historií a do 5 mil. Kč pro malého podnikatele bude poskytován s dobou splatnosti do 5 let s možností odkladu čerpání do 6 měsíců od data uzavření úvěrové smlouvy.

Finanční příspěvek bude poskytován ve výši 10 % výše zvýhodněného úvěru maximálně však 1 mil. Kč. Bude čerpán souběžně a proporcionálně s čerpáním zvýhodněného úvěru.

Podpora podnikatelů postižených živelní událostí

Zvýhodněná záruka bude poskytována živelní událostí až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru na dobu maximálně 10 let od data podpisu záruční smlouvy. Zaručovány mohou být úvěry až do výše 20 mil. Kč.

Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru bude poskytován ve výši 10 % části zaručeného vyčerpaného úvěru. Finanční příspěvek bude moci být vyplacen k zaručovanému úvěru, pokud podnikatel do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o záruce podá žádost o příspěvek, potvrzení úvěrující banky o vyčerpané částce zaručovaného úvěru, daňové doklady a doklady o úhradě způsobilých výdajů projektu.

Bližší podrobnosti o jednotlivých parametrech poskytovaných podpor, termínu přijmu žádostí a uznatelných nákladech projektu budou vždy uvedeny v jednotlivých Výzvách programu REVIT, zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (banka bude rovněž přijímat žádosti a poskytovat podporu).

Zdroj: MPO

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina