archív aktualít rok 2013

Koncipujú plán výstav dizajnu pre rok 2014

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Hanula kuceraveSlovenské centrum dizajnu vyzvalo dizajnérov, kurátorov, študentov a odborné školy zamerané na štúdium dizajnu, aby predložili svoje projekty a tak získali možnosť vystavovať svoje práce v galérii Satelit v Bratislave v budúcom roku. Termín uzávierky zasielania projektov bol predĺžený do 31. októbra 2013.

SCD oslovuje profesionálnych dizajnérov (absolventov a študentov vysokých škôl so zameraním na dizajn), aj zahraničných autorov. Výstavný priestor v Satelite je určený na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu. Ročne usporiadajú 8 – 12 výstav. Galéria sa iba pred pol rokom presťahovala do nových priestorov v Hurbanových kasárňach v Bratislave. Vytvára príjemné miesto na vystavenie prác, realizáciu dizajnérskych projektov a tvorivé stretnutia praimo v centre hlavného mesta.

V súťaži o získanie termínov v roku 2014 uprednostnia viaczdrojové financovanie. Po prijatí projektu dohodnú zmluvné podmienky. Autori výstavných prác získajú oficiálne potvrdenie SCD pri získavaní grantov a iných foriem financovia ich práce. Podrobnosti uvádza www.sdc.sk

Prihlášky o uchádzanie sa usporiadania výstavy dizajnu treba poslať poštou na adresu: SCD, Jakubovo nám. 12, P.O.Box 131, 814 99 Bratislava alebo mailom: satelit@sdc.sk vrátane popisu projektu, životopisu uchádzača, požiadaviek na technické zabezpečenie, portfólio alebo obsahovú dokumentáciu projektu v termíne do 31. októbra 2013.

Foto: Prvou výstavou v nových priestoroch galérie Satelit bola prezentácia dizajnérskej tvorby Mgr. art. Michala Hanulu. Za technológiu štiepaného a hobľovaného dreva v svietidlách získal Cenu veľtrhu Nábytok a bývanie 2012 v Nitre. Cena ho predurčila na organizovanie výstavy v máji 2013

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina