archív aktualít rok 2013

Nová lesní strategie EU počítá i s podporou dřevozpracujícího průmyslu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevo u lesaNová strategie pro lesní hospodářství EU, vydaná 20.9.2013, má lépe ochránit životní prostředí a zároveň napomoci vytváření nových pracovních příležitostí ve venkovských oblastech.

Navzdory celosvětovému trendu odlesňování pokrývají lesy stále více než 42 % rozlohy EU a z lesní biomasy (především dřeva) pochází polovina celkové energie vyráběné z obnovitelných zdrojů. Na ochranu tohoto důležitého zdroje EU připravila novou strategii, která má pomoci dosáhnout toho, aby bylo s lesy nakládáno udržitelným způsobem. Zároveň má zlepšit konkurenceschopnost Unie a přispět ke vzniku nových pracovních míst. Dalším cílem strategie je zvýšit kvalitu života občanů Unie tím, že se lépe využije potenciál lesů k rekreačním účelům a zároveň se lépe ochrání ekosystémy, biologická rozmanitost a životní prostředí celkově.

Těchto cílů by mělo být dosaženo komplexním přístupem, který sloučí úsilí v souvisejících politických oblastech, jako je rozvoj venkova, podnikání, ochrana životního prostředí, opatření proti změně klimatu, výzkum a vývoj a rozvoj výroby bioenergie.

Zveřejnění nové strategie předcházela před dvěma lety konzultace a spolupráce mezi Komisí, orgány členských států a klíčovými zúčastněnými stranami. Novým návrhem se nahrazuje strategie z roku 1998. Její aktualizaci si vyžadovaly rostoucí komerční požadavky, otázky rekreačního využití lesů, jakož i politické, environmentální a sociálních změny z posledních 15 let.

Nová strategie také zohledňuje dopad, jež má na citlivé lesní ekosystémy změna klimatu. Zejména zvyšující se teplota a sucha v jižní Evropě ovlivňují druhovou rozmanitost stromů v nižších nadmořských výškách horských oblastí.

Komise rovněž vydala plán na pomoc odvětvím s lesnictvím spjatým, zejména dřevozpracujícímu průmyslu a papírenství, s cílem zvýšit jejich efektivitu. Lesnímu hospodářství EU vděčí za přibližně 3,5 milionu pracovních míst a roční obrat téměř 500 miliard eur. Komise se na odvětví prioritně zaměřuje v prorůstových opatřeních a podpoře vzniku pracovních míst.

Zdroj: Evropská komise

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina