archív aktualít rok 2013

Vyhláška stanovuje povinnosti dřevařským firmám

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Lesni prace1Dnem 1. října 2013 nabývá účinnosti nová vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Vyhláška navazuje na zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, účinný od 1. září 2013, a mimo jiné stanovuje hospodářským subjektům rozsah informací pro předání do centrální evidence a také způsob jejich předání. Vyhláška se týká hospodářských subjektů, které mají povinnost vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa podle lesního zákona. Hospodářským subjektem se v souvislosti se zákonem č. 226/2013 Sb. myslí fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky na trh.

Stanovené informace za uplynulý kalendářní rok spolu se souhrnnými údaji lesní hospodářské evidence předávají hospodářské subjekty místně příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, které je do konce dubna kalendářního roku předají do centrální evidence.

Informace za období od 1. října do 31. prosince 2013 předají hospodářské subjekty obecním úřadům do 31. března 2014.

Celé znění vyhlášky

 

Související články:

Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh se dotkne všech prodejců a zpracovatelů dřeva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina