archív aktualít rok 2013

AČN ocenila výkony soutěžících

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SUSO17 finale3 mPrezident Asociace českých nábytkářů Ing. Martin Čudka spolu s tajemníkem Ing. Tomášem Lukešem předali 20.9.2013 na slavnostním vyhlášení výsledků finálního kola 17. ročníku soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO šesti účastníkům soutěže, učňům v oboru truhlář, kteří se umístili na prvním, druhém a třetím místě, ocenění za AČN. AČN zároveň ocenila čestným uznáním za pedagogický přínos učitele, který vítězný tým dovedl do finále.

„Kdo z nás si někdy nepovzdechl nad úrovní řemesla v Čechách? Ať už právem nebo neprávem! Důvodů může být samozřejmě celá řada a jako profesní organizace máme zájem přicházet s návrhy, která přinesou zlepšení. Řešení však bohužel nebývají černobíle jednoduchá,“ řekl Tomáš Lukeš a dodal: „Jaký je trend v naší společnosti? Rostoucí nezaměstnanost, přesun výroby do zemí s levnější pracovní silou atd. A řešení? Řešením může být precizně a kvalitně odváděná práce. Práce, na níž je vidět nejenom lidská zručnost, ale i přemýšlení a cit pro detail. A to jsou aspekty, které se soutěž SUSO snaží vyzdvihnout. Snaží se ukázat schopné a nadějné učně, kteří mohou být základem příštích šikovných a schopných řemeslníků. Řemeslníků, kteří budou úspěšní v celosvětové, globální konkurenci!“

Významnou roli v tomto ohledu hrají i pedagogové, kteří učňovský dorost připravují pro praxi. Další slova Tomáše Lukeše proto směřovala do jejich řad: „Velký dík za celý obor patří panu Otto Šimčíkovi, učiteli na SŠ nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem, jehož svěřenci Jaromír Hapala a Tomáš Stojan zvítězili v letošním ročníku SUSO. Je určitě na místě říci, že díky ochotným a nadšeným pedagogům se nám daří hledět do budoucnosti s optimismem. Ty, kteří mají co předat příštím generacím a činí tak, je zapotřebí povzbudit v jejich snažení a poskytnout jim co nejlepší podmínky. Vždyť kvalitní vzdělání a řemeslo jsou předpoklady pro příští konkurenceschopnost našeho průmyslu.“

Foto: Ing. František Novák

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina