archív aktualít rok 2013

ČKAIT se ostře ohrazuje proti tvrzení ÚOHZ o omezování konkurenčního prostředí v profesních komorách

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stavebni inzenyrÚřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil dne 29.7.2013 výsledky svého předběžného šetření úrovně hospodářské soutěže v rámci některých profesních sdružení. Výsledky podle ÚOHS naznačují, že konkurenční prostředí by u řady profesí mohlo být uměle omezováno, neboť některé profesní komory ve svém přístupu k cenotvorbě členů nedodržují obecně závazná pravidla hospodářské soutěže.

Za problematické ÚOHS považuje mj. různé metodické dokumenty na internetových stránkách profesních komor, jež odkazují na schémata a programy určené pro výpočet honorářů či odměn za poskytnuté služby. Přitom konkrétně zmiňuje třeba Českou komoru architektů (ČKA). „Architekti i inženýři a technici činní ve výstavbě mohou v rámci svých komor stanovovat standardy výkonů a dokumentace, tedy vydávat modelové příklady obsahu služeb poskytovaných svými členy, nesmí je však již v žádném případě oceňovat, vydávat cenové tabulky a kalkulační vzorce, což jim umožňovala předchozí právní úprava. Opačný postup by zřetelně mohl vést k unifikaci cenové politiky členů komory, a jelikož se jedná o komory s povinným členstvím, mohl by přímo narušit cenovou soutěž na celém relevantním trhu. Podobně nepřípustné je vyjadřovat se k poměru ceny za službu architekta (studie, projekt) a celkové ceny stavební zakázky, resp. odvozovat odměnu architekta od následné ceny stavebního díla. Každému soutěžiteli přísluší odměna odvozená od jím skutečně vynaložených nákladů, přičemž nenachází-li se v dominantním postavení na trhu, podnikateli nic nebrání v tom, aby si účtoval i cenu náklady zcela nepokrývající, případně od požadování odměny upustil úplně,“ uvádí se doslova ve zprávě (celý text naleznete ZDE).

Na toto vyjádření reagoval Ing. Pavel Křeček, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), který dne 11.9.2013 odeslal Ing. Petru Rafajovi, předsedovi ÚOHS, dopis, v němž stanovisko ÚOHS komentuje a označuje za neetické, politické vyjádření. Mimo jiné v něm uvádí: „Nelze zásadně souhlasit s některými tvrzeními, uvedenými ve zprávě ÚOHS. ČKAIT si je vědoma toho, že při absenci zákonné úpravy nemůže určovat ceny za určité výkony; nicméně názor, že činnosti i takových osob, na které stát přenáší část výkonu veřejné moci, lze vykonávat podle uvážení zcela zdarma, nereflektuje realitu.“ Celý dopis si můžete přečíst ZDE.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina