archív aktualít rok 2013

Blahoželáme našej spolupracovníčke Ing. Helene Prokopovej k životnému jubileu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prokopova70 mIng. Helena Prokopová dokáže nielen zanietene argumentovať, ale aj slovne a graficky popísať problémy a ich riešenie. Vystupuje v rozhlase, televízii, píše odborné články a state pre populárne a odborné časopisy. Už desaťročie je kmeňovou autorkou a členkou redakčnej rady časopisu Drevársky / Dřevařský magazín. V týchto dňoch oslavuje svoje životné jubileum.

Odborné nábytkárske znalosti získala na Priemyslovej škole bytovej kultúry v Prahe, kde maturovala v roku 1961 a uplatnila sa na Vývoji nábytkárskeho priemyslu v Brne. Odhodlala sa na 6-ročné diaľkové štúdium VŠLD vo Zvolene. Na Drevárskej fakulte obhájila v roku 1971 diplomovú prácu „Technologická štúdia ideálneho riešenia čalúneného lôžka z hľadiska antropometrických a fyziologických požiadaviek“.

Tieto znalosti využíva pri výrobe nábytku – najmä v čalúnnictve a ergonómii. Podieľala sa na založení Cechu čalúnnikov a dekoratérov, ktorý má od roku 1998 sídlo v Brne. Pôsobí v ňom ako cechmajster a tajomník, organizuje odborné vzdelávanie, prednáškami približuje novinky materiálov a technológií.

Významnou kapitolou pri výchove odborníkov sú jej odborné prednášky na Technickej univerzite vo Zvolene, na Vyššej odbornej škole vo Volyni, Mendelovej univerzite v Brne, na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

Vynikla ako spoluautorka odborných učebných textov (v češtine): Výroba čalúneného nábytku (1987), Čalúnnické technológie – 2 časti (1986, 1987), Technológie pre čalúnnictvo (1987, 1988), Konštrukcie nábytku (1988) – táto publikácia vyšla aj v slovenčine (1988).

Spoluautorka populárnych publikácií o bývaní (v češtine): Postele & spálne – čo je potrebné pre dobrý spánok (2006), Čalúnený nábytok – design / kvalita / komfort (2006), Byt ktorý sa vám prispôsobí – ergonómia / zdravie / pohodlie / design (2007), Spálňa – design / štýl / odpočinok / spánok (2008).

Svoje odborné znalosti zameriava na výchovu nových odborníkov, poznatky rozdáva v rámci odborného sprievodného programu na nábytkárskych výstavách.

Jej podrobný životný príbeh si môžete prečítať v DM 7-8/2013. Blahoželáme jej v mene tvorcov a čitateľov časopisu.

Foto: Ing. Milan Kabát

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina