archív aktualít rok 2013

Environmentálne vzdelávanie pre krajiny V 4

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Antonstal1 mProjekt Európskej lesnej školy schválil š.p. LESY SR umiestniť do nevyužitého kaštieľa Antonstál pri Nemšovej. O jeho úpravách na využitie pre environmentálnu výchovu detí rozhodlo vedenie podniku v marci 2013 po dôkladnej analýze ekonomickej náročnosti. Umiestnenie lesnej školy do prostredia Bielych Karpát je súčasťou koncepcie práce s verejnosťou a lesnej pedagogiky v rámci š.p. LESY SR.

Záujem o spoluprácu pri využití Európskej lesnej školy predbežne prejavili lesníci z Českej republiky, Poľska a Maďarska (Višegrádska 4). Projekt sa stáva európskym nielen podľa svojho názvu. V minulosti sa uvažovalo o výstavbe Európskej lesnej školy v rámci Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu v súvislosti s rekonštrukciou Čiernohronskej lesnej železnice. Už tu aj položili základný kameň, no túto koncepciu š.p. LESY SR neprijal. Generálny riaditeľ Ing. Ctibor Határ sa vyjadril: „Bolo by to plytvaním peňazí daňových poplatníkov alebo fondov EÚ, keď podnik disponuje desiatkami nevyužitých objektov. Výstavba ELŠ na zelenej lúke v Lesníckom skanzene by podľa aktualizovaného rozpočtu stála 3 mil. €.“

Drevený poľovnícky kaštieľ Antonstál postavil Anton Dreher – vlastník sklární v Nemšovej a okolitých lesov na konci 19. storočia. Po 2. svetovej vojne prešiel do vlastníctva štátnych lesov. Od roku 1959 tu bola Lesná učňovská škola. Medzi Antonstálom a Trenčianskou Závadou slúžila šesť desaťročí lesná železnička na zvážanie dreva v dĺžke 12 km (do roku 1964).

Kaštieľ na konci 20. storočia zrekonštruovali. Nevyužitý bol pre vysoké prevádzkové náklady, najmä na vykurovanie. Súčasťou stavebných úprav bude zmena elektrického vykurovania inštaláciou kotla na drevené pelety.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina