archív aktualít rok 2013

Jubilejný školský rok drevárskej priemyslovky vo Zvolene: 94 maturantov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOS Zvolen budovaUž 90 rokov má drevárska priemyslovka vo Zvolene. Pôvodne ju založili v roku 1922 v Liptovskom Hrádku. O 40 rokov neskôr ju v roku 1962 premiestnili do Zvolena ako Strednú priemyselnú školu drevársku. V uplynulých 20-tich rokoch sa čiastočne zmenil profil školy, menili sa jej názvy. Od roku 2009 má súčasný názov Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene. Školský rok 2012/13 bol jubileom školy. Štúdium ukončilo 94 maturantov (vrátane nedrevárskych študijných odborov).

Budúci drevári zavŕšili vzdelávanie maturitou – dvoma spôsobmi:

A. Formou praktickej realizácie a predvedenie komplexnej úlohy maturovalo 14 drevárov a nábytkárov, 11 drevárov a nábytkárov formou nadstavbového štúdia. Maturitu v iných študijných odboroch získalo 29 žiakov.

B. Formu obhajoby vlastných projektov využilo 35 maturantov v študijných odboroch drevárstvo, nábytkárstvo, tvorba interiéru; 5 maturantov malo iné študijné odbory.

Pred predmetovú maturitnú komisiu predstúpilo celkom 84 žiakov formou teoretickej časti odbornej zložky.

Teoretická časť tvorila súhrn 25 odborných tém a bola viazaná aj k praktickej skúške zhotovenia maturitnej práce. V praktickej časti zhotovili výrobok z dreva podľa priloženej technickej dokumentácie. Prácu mali zhotoviť za 16 hodín, podľa náročnosti práce.

Výučný list stolára získalo 12 absolventov 3-ročného štúdia. V písomnej časti vypracovali pracovný postup výrobku podľa priloženej technickej dokumentácie. V praktickej časti zhotovili za 16 hodín výrobok. V ústnej časti museli dokázať vedomosti v súhrne odborných predmetov.

SOSD skladaci stolik m

 

Foto: Maturanti SOŠ drevárskej vo Zvolene sa zapojili do súťaže o Najlepšiu maturitnú prácu poriadanú Zväzom spracovateľov dreva SR. Prvenstvo v školskom roku 2012/13 v celej súťaži získal Matej Suja (SOŠ Zvolen) za skladací stolík ANIHILO.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina