archív aktualít rok 2013

Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh se dotkne všech prodejců a zpracovatelů dřeva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevarske vyrobky1Dne 1. září 2013 nabývá účinnosti dlouho avizovaný zákon č. 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, který vyšel ve Sbírce zákonů v pátek 2.8.2013.

Zákon v návaznosti na přímo použitelné Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 995/2010 (Nařízení o dřevě), kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (EUTR), upravuje centrální evidenci systémů náležité péče za účelem kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků vyrobených z tohoto dřeva na trh, stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a sankce za správní delikty v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Za nelegální dřevo je považováno dřevo vytěžené nebo obchodované v rozporu s legislativou v zemi jeho původu, což v případě ČR znamená v rozporu s lesním zákonem nebo získané poškozením lesa podle trestního zákoníku. Zákon se ale vztahuje i na dřevo, které se na vnitřní trh EU dostává ze třetích zemí. Podle odhadu EU končí na jejím vnitřním trhu cca 20 % světového nelegálního dřeva.

Drevarske vyrobky2Zákon stanovuje všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které uvádí (poprvé) na trh dřevo a dřevařské výrobky, povinnost používat a pravidelně udržovat a hodnotit tzv. systém náležité péče. Povinnosti se však nevyhýbají ani obchodníkům, kteří prodávají nebo nakupují na vnitřním trhu EU dřevo nebo dřevařské výrobky, které již byly uvedeny na vnitřní trh EU. Jejich povinností je vést záznamy o svých dodavatelích a odběratelích, archivovat je po dobu alespoň 5 let a na žádost příslušných orgánů (v ČR České obchodní inspekce) tyto informace poskytnout. To se týká např. i truhlářů nebo výrobců nábytku či stavebních výrobků, kteří nakupují řezivo, překližku či laminované desky aj. ze zemí EU (včetně ČR a SR).

Jak postupovat v praxi, koho konkrétně v naší branži a jakým způsobem se zákon týká, popisuje podrobně článek „Nařízení o dřevě se dotkne všech prodejců a zpracovatelů dřeva“, který vyšel v DM 7-8/2013 a je dostupný též v elektronické podobě na portálu www.drevmag.com v sekci Odborné téma.

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina