archív aktualít rok 2013

Nový zákon o ochrane osobných údajov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ParagrafPredísť manipulácii s osobnými údajmi sa podujala Nitrianska regionálna komora SOPK spolu s lektorským zborom Úradu pre ochranu osobných údajov. Niektoré firmy a rôzni predajcovia necitlivo zneužívajú tieto údaje a často spôsobujú občanom a zamestnancom firiem problémy pri uzatváraní zmlúv. Seminár je určený všetkým úradníkom a podnikateľom – zodpovedným za spracovanie osobných údajov.

Seminár Nový zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. (účinný od 1. júla 2013) sa uskutoční 14. augusta 2013 (o 9:00) v Nitre, v priestoroch Agroinštitútu. Uzávierka prihlášok cez adresu ivan.belka@sopk.sk je do 7.8.2013. Každý účastník získa certifikát o absolvovaní seminára a podrobný študijný materiál.

Prednášky predstavia systematiku nového zákona, jeho indikáciu a stručne vysvetlia najdôležitejšie právne zmeny konkrétnych ustanovení. Ozrejmia právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Detailne uvedú právnu úpravu spracovania biometrických údajov, zmeny cezhraničného prenosu osobných údajov. Vysvetlia posilnenie koncepcie zodpovednej osoby a skúšky jej zodpovednosti: práva dotknutých osôb a sankcie za porušenie zákona úradníkmi a podnikateľmi

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina