archív aktualít rok 2013

Změny v posuzování shody stavebních výrobků od 1. 7. 2013

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Okna TKKOd 1. 7. 2013 vejde v úplnou platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 4. 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (Construction Products Regulation – CPR). Zároveň bude k tomuto datu zrušena dosud platná směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (Construction Products Directive – CPD).

V souvislosti s touto změnou došlo zákonem č. 100/2013 Sb. k novelizaci zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v duchu CPR a k 30. 6. 2013 bude zrušeno nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Hlavní změny:

• Nařízení CPR zavádí některé nové termíny a definice, které nahrazují ty, jež známe z dosud platné legislativy. Např. Prohlášení o shodě bude nahrazeno Prohlášením o vlastnostech (PoV).

• Výrobci nezajišťují shodu stavebních výrobků s harmonizovanými normami (hEN) nebo Evropským technickým posouzením (ETA), ale zajišťují shodu vlastností výrobku s informacemi uvedenými v PoV.

• Vzniká povinnost připojit označení CE a PoV ve všech státech EU bez výjimky ke všem stavebním výrobkům, na které se vztahují hEN nebo pro které bylo vydáno ETA

• V definovaných případech budou zavedeny zjednodušené postupy pro snížení zátěže zejména malých podniků a mikropodniků. Zjednodušené postupy se budou týkat např. kusové výroby a individuálních zakázkových výrobků

• Bude posílena role dozoru nad trhem. V této souvislosti lze očekávat výrazné zvýšení a zpřísnění kontrol ze strany ČOI

Co konkrétně tato změna bude představovat pro výrobce stavebních výrobků (označování CE, vydávání prohlášení o vlastnostech atd.) se podrobně dočtete v příštím vydání DM 7-8/2013. Již nyní se ale můžete seznámit se zněním nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina