archív aktualít rok 2013

Jak opravit interiéry zasažené povodní?

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Sadrokarton opravyRealizační firmy i majitelé domů a bytů, kteří začínají odstraňovat následky povodní, musí často řešit otázky, jak postupovat v případě vodou poškozených lehkých konstrukcí. Přinášíme základní informace, jak postupovat při opravách sádrokartonových konstrukcí poškozených vodou.

Povodňové vody jsou často kontaminované a mohou způsobovat nepříjemná onemocnění, proto doporučujeme odstranit a zlikvidovat všechny konstrukce a sádrokartonové desky, které nasákly povodňovou vodou.

O co se postarat nejdříve?

• Veškeré práce provádějte jen tehdy, pokud je prostor či budova staticky bezpečná a nehrozí zhroucení jakékoli její části.
• Nedoporučuje se používat elektrické vrtačky a pily.
• Při příchodu do zatopených prostor, především v případě zatopení interiéru přes stropní konstrukci, která je zakryta podhledem, je nutné vodu zadržovanou v dutině nad podhledem vypustit, např. provedením malých otvorů v opláštění, aby se předešlo zřícení podhledu.
• Odčerpejte stojatou vodu ze zatopených prostor.

Co je třeba odstranit?

• Promočené sádrokartonové opláštění konstrukcí příček a předsazených stěn do výšky minimálně 200 mm nad hladinu vniklé vody.
• Provlhlou minerální izolaci z dutin konstrukcí.
• Vyčistěte a vydezinfikujte dutiny konstrukcí.
• V případě zjištění zásadního poškození ocelových částí konstrukcí korozí je nutné tyto prvky, případně celou konstrukci nahradit.

Jak vysoušet?

• Před zahájením samotné rekonstrukce či drobných oprav je nutné dokonale vysušit všechny vytopené prostory budov.
• Proces vysychání může urychlit:
   – snížení vlhkosti v interiéru;
   – otevření budovy, aby se zajistila cirkulace vzduchu;
   – použití větráků;
   – použití odvlhčovačů a vysoušečů uvnitř budovy.
Pozor! Zdánlivě suché povrchy konstrukcí ještě nemusí znamenat dostatečné vyschnutí celé konstrukce!

Co po vyschnutí?

• Po vyschnutí je nutná další kontrola všech zasažených konstrukcí, protože některé druhy poškození se projeví právě až po vyschnutí zatopených prostor:
   – opticky nesmí být na konstrukcích patrné stopy vlhka;
   – povrchový karton musí být suchý a soudržný s jádrem desky;
   – desky nesmí být zdeformované;
   – kontrola možného vzniku plísní na konstrukcích.
• Plochy s výše uvedenými nedostatky je nutné dodatečně odstranit.

Jak dokončit opravy?

• Do dutin je nutné vrátit chybějící minerální izolaci.
• Doplnit demontované opláštění, a to ve stejném druhu a počtu opláštění.
• Opravu drobných otvorů a spár je možné provést pouze vytmelením.

Na co nezapomenout?

• Obecně je nutné při opravách postupovat dle technické dokumentace dodavatele „suchého systému“.
• Při opravách konstrukcí, na které jsou kladeny nároky na požární odolnost či neprůzvučnost, je třeba dbát na to, aby veškeré použité materiály odpovídaly technické specifikaci výrobce a byly v souladu s projektovou dokumentací stavby.
• Konstrukce s požadavkem na požární odolnost smí montovat jen odborně způsobilá firma.

Zdroj: Rigips

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina