archív aktualít rok 2013

Stavební produkce v ČR i nadále klesá

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stavebni trh 1Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2013 klesla meziročně o 10,7 %. Produkce pozemního stavitelství klesla o 10,6 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 11,7 %. Stavebnictví tak meziročně klesá již pátým rokem. V posledních dvou letech bylo pod úrovní let 2007 a 2008, kdy bylo na svém vrcholu, ale také pod úrovní bazického roku 2010.

Výsledky nejnovějšího výzkumu, který realizoval CEEC Research s generálními řediteli a členy představenstva stavebních společností, přinášejí zhoršující se předpovědi pro vývoj stavebního sektoru v tomto i příštím roce. Pokles výkonu českého stavebnictví v 2013 by měl dosáhnout 4,7 %, lednové predikce pro rok 2013 přitom ukazovaly na celoroční pokles o 4,4 %. Kontrakce (smršťování) sektoru v roce 2013 je očekávána třemi ze čtyř ředitelů stavebních společností (75 %).

U společností z pozemního stavitelství očekává letos pokles 79 % ředitelů (69 % v lednu). Průměr jejich předpovědí ukazuje na pokles sektoru o 5 % (pokles o 4 % v lednu). Naopak mírné zlepšení predikcí je možné vidět u společností zabývajících se inženýrským stavitelstvím. Průměr odpovědí ředitelů těchto společností ukazuje na pokles celého sektoru o 4,3 % (v lednu pokles o 5,1 %).

Růst svých tržeb aktuálně očekává  jen 40 % firem (53 % v lednu). Vážený průměr odpovědí všech dotázaných ředitelů stavebních firem aktuálně ukazuje na predikovaný pokles tržeb v roce 2013 o 2,1 % (v lednu nepatrný růst o 0,6 %). V segmentu inženýrského stavitelství očekávají pokles o 1,8 % (v lednu pokles o 0,4 %), v pozemním stavitelství pokles o 2,1 % (v lednu růst o 1,3 %).

Z důvodu velice nízkého množství zakázek na trhu dále roste podíl společností, které jsou ochotny přijmout i zakázku s nulovou nebo dokonce zápornou marží. Aktuálně je to až 41 % firem a ve srovnání s minulým výzkumem v dubnu 2012 se jedná o nárůst o 11 procentních bodů.

Snížil se podíl společností, které ve snaze získat novou zakázku porušují své interní předpisy. Aktuálně se jedná o 49 % společností (99 % v 2012, 60 % v 2011, 52 % v 2010). K porušování interních předpisů a riskování mají sklony zejména velké společnosti (potvrzuje 76 % respondentů).

Téměř 6 společností z 10 (59 %) je z důvodů získání zakázky ochotno nabídnout zákazníkovi i odložení plateb (tj. „úvěrování investora“).

Mezi kroky, které společnosti podnikají u faktur po termínu splatnosti, patří především dohoda s investorem (potvrzuje 88 % respondentů), a to při průměrné prodlevě 27 dní. V případě delší prodlevy řeší faktury po termínu splatnosti splátkovým kalendářem (potvrzuje 72 % respondentů) případně předají k řešení právnímu oddělení (potvrzuje 73 % respondentů). K prodeji pohledávky inkasní společnosti nebo profinancování pohledávek společnosti přistupují méně často, a to zejména v případě již velké prodlevy v řádech několika měsíců.

Respondenti byli rovněž dotázáni, zdali byli v průběhu získávání zakázky v minulém roce požádáni o úplatek. 60 % ředitelů uvádí, že nebyli požádáni o úplatek (43 % v 2012, 50 % v 2011, 42 % v 2010, 59 % v 2009, 58 % v 2008). Tento průměr zvyšují především malé společnosti (70 %), naopak z velkých firem nebyla o úplatek požádána pouze třetina (37 %).

Situace v dalších zemích Visegrádské čtyřky

Vývoj stavebnictví (predikce firem)

 

Česká republika (duben–květen 2013)

Slovensko (březen 2013)

Maďarsko (červen 2012)

Polsko (duben 2013)

2013

-4,7 %

-4,6 %

-2,2 %

-11 %

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina