archív aktualít rok 2013

Defilé zbierok Lesníckeho a drevárskeho múzea k 770. výročiu Zvolena

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LDM Zvolen4Celomestské oslavy 770. výročia obnovenia mestských práv Zvolena vyvrcholili 31. mája 2013 vernisážou výstavy Zvolen – odkrývanie histórie. Zvolen je považovaný za centrum lesníctva a drevárskeho priemyslu na Slovensku. Všetky dôležité udalosti zaznamenáva LDM. Zvláštny dôraz kladú na artefakty, ktoré získali v 2. polovici 20. storočia a sú úzko späté s predchádzajúcimi a súčasnými generáciami lesníkov a drevárov.

Počas víkendových osláv boli sprístupnené „Nevídané zvolenské starožitnosti“, ktoré odhaľujú na verejnosti v intimite domácností skryté spomienky. Nové zbierkové predmety posudzovala verejnosť, aby dokladovali vzácne spomienky. Po tejto súťaži nasledovala obrazová prezentácia „Stopa v dejinách“ ako virtuálna Dvorana slávy. V nej sa predstavili inštitúcie, bez ktorých by Zvolen nepredstavoval súčasné postavenie: Technická univerzita (pôvodne Vysoká škola lesnícka a drevárska), Národné lesnícke centrum, Stredná odborná škola drevárska, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Podpolianske osvetové stredisko, ZŠ na Námestí mládeže, aj viaceré firmy – hoci už zmenili názov (Bučina a iné). Diskusia priniesla mnoho nových poznatkov.

Lesnícke a drevárske múzeum umožnilo zdarma si cez víkend prezrieť aj stále expozície – drevársku „Drevo vždy živé“, lesnícke „Hlas lesa“ a „Les v zrkadle vedy“. Lesnícke a drevárske múzeum vzniklo v roku 1930 v Bratislave, až neskôr ho preniesli do Zvolena. Výstava k 770. výročiu Zvolena je v LDM prístupná do 30. júna 2013.

LDM Zvolen5

 

Foto: Pohľad do stolárskej (kolárskej) dielne, na nástroje spred 100 rokov v expozícii LDM (foto: Anton Mrník)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina