archív aktualít rok 2013

Souhrnný indikátor důvěry se meziměsíčně zvýšil

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2013Celková důvěra v domácí ekonomiku se v květnu zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s dubnem zvýšil o 1,7 bodu.

Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně zvýšil také. V průmyslu a v obchodě se důvěra zvýšila; ve stavebnictví se zvýšila mírně; ve vybraných odvětvích služeb se nezměnila. Důvěra spotřebitelů meziměsíčně vzrostla. Ve srovnání s hodnotami v květnu 2012 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů nižší; indikátor důvěry spotřebitelů je vyšší.

V průmyslu se v květnu hodnocení současné celkové ekonomické situace zvýšilo. Hodnocení současné celkové poptávky se téměř nezměnilo, hodnocení zahraniční poptávky se zvýšilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce růst tempa výrobní činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou vyšší než v dubnu. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci zvýšila, ale oproti hodnotám z května 2012 je nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v květnu snížilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti dubnu téměř nezměnilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce mírný růst tempa stavební činnosti a neměnnost zaměstnanosti. V květnu se očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců mírně zvýšila, pro období příštích šesti měsíců se téměř nezměnila. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci mírně zvýšila a je nižší než v květnu 2012.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti dubnu nezměnilo. Zásoby se nezměnily také. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se zvýšila. Celkově v květnu důvěra v obchodě meziměsíčně stoupla, ale v meziročním srovnání je nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v květnu hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti dubnu snížilo. Hodnocení květnové poptávky se zvýšilo, její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců se snížila. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně nezměnila a v meziročním srovnání je stále nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v květnu meziměsíčně zvýšil a i v meziročním srovnání je vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v květnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se oproti dubnu snížily také. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se oproti minulému měsíci snížily. Úmysl spořit se mírně zvýšil, nepatrně se také zvýšil úmysl pořizovat předměty dlouhodobé spotřeby.

Zdroj: ČSÚ

 

Graf 1: Sezónně očištěné indikátory důvěry

Graf 2: Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách

Graf 3: Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina