archív aktualít rok 2013

Německo řeší dramatický nedostatek dříví

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pila AnthoferPilařský a dřevařský průmysl v Německu se v poslední době potýká s výrazným nedostatkem dříví. Zásobování jehličnatým dřívím je uprostřed druhého kvartálu významně pod ročním průměrem.

„Naše zásoby jsou velmi nedostatečné, musíme redukovat výrobu, protože kapacity nelze za současného stavu využít,“ stěžuje si jeden ze zástupců pilařské strany v Severním Porýní. Hlavním důvodem je samozřejmě nedostatek dříví z lesů v okolním regionu. Situace v Severním Porýní je obzvláště dramatická, již v prvním kvartálu vyhlásily insolvenci další dvě pily. Podle průzkumu zde více než 58 % pilařských závodů trpí výrazným nedostatkem dříví, dodávky z privátních lesů klesly až o 27 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Vyhlídky nejsou příliš nadějné a téměř 84 % dotazovaných firem odhaduje, že se situace ještě vyostří. Smrkové dříví ze Severního Porýní stačí pokrýt jen 67 % roční spotřeby, chybějící třetinu jsou podniky nuceny kupovat z jiných sousedních spolkových zemí.

V obdobné situaci se však v poslední době nachází celá řada pilařských podniků i v dalších oblastech Německa. Situaci navíc již delší dobu komplikují vysoké ceny kulatiny a narůstající výrobní náklady. Lars Schmidt, šéf Německého pilařského a dřevařského průmyslu (DeSH – Deutsche Säge- und Holzindustrie) považuje hospodářskou situaci domácí pilařské a dřevařské branže za dramatickou a vysvětluje: „Těžba je výrazně nižší než bývá v tuto dobu obvyklé, zejména privátní malé lesy po celém Německu rapidně snížily objem těžby.“ Nabídka kulatiny z privátních lesů je o 20–30 % nižší, než je průměrný stav. V některých regionech Německa je situace kritická, dodávky dříví klesly podle odhadů v extrémních případech až o 80 %.

Hlavní příčinou vývoje v poslední době je bezesporu hospodářská a finanční krize. Lars Schmidt nazývá tento stav „inverzní“ situací na trhu: „Majitelé lesů jsou kvůli nestabilní situaci a celkové krizi v Evropě tak nejistí, že své dříví raději ponechají v lese. Ani vysoké ceny dříví nedonutily majitele lesů k tomu, aby zvýšili objem těžby. Finanční a zejména platební nejistota na trhu je nutí chovat se obezřetně“.

Německý pilařský průmysl ztrácí v současné době konkurenceschopnost na mezinárodních trzích

Z důvodu vysokých cen a vzrůstajících výrobních nákladů není pilařský průmysl Německa schopen obstát v mezinárodní konkurenci. Některé indicie však slibují zlepšení situace. Poptávka po řezivu stoupá, jenže provozovatelé pil, které se soustřeďují na zpracování jehličnatého dříví, z tohoto zvýšení spotřeby profitovat nemohou. Německé výrobky jsou totiž v mezinárodním srovnání příliš drahé. Podle informací Wood Resources International, nezávislé mezinárodně uznávané agentury v oblasti trhu s dřívím, je cena hlavního smrkového sortimentu téměř o 50 % vyšší, než ukazuje globální index cen pilařské kulatiny. Podle Larse Schmidta jsou příliš vysoké ceny kulatiny na jedné straně a nízké ceny řeziva na straně druhé základním a dlouhotrvajícím problémem, který je důvodem nevýhodného postavení Německa na mezinárodních trzích. Marže z prodeje řeziva by musely znatelně vzrůst a ceny kulatiny by měly klesnout na takovou úroveň, aby se podniky vymanily ze ztrátových čísel.

Vysoké náklady zatěžují pilařskou branži

Svaz pilařského a dřevařského průmyslu v Německu vidí hlavní příčinu slabé konkurenceschopnosti v celkových hospodářských a politických rámcových podmínkách. Významnou roli hrají ceny energií a podmínky transportu dříví. Podle informací Statistického spolkového úřadu v Německu zaplatí například švédský majitel pily 7,95 centů za kWh proudu, zatímco podnik v Německu z důvodu vyšších daní a poplatků zaplatí až 15,15 centů/kWh, tedy téměř dvojnásobek. Problémy se násobí zvyšujícími se nároky na produkty ze dřeva díky zpřísněným normám, od 1. března 2013 začal platit zákon o důsledné certifikaci dříví z hlediska jeho původu. Rostou požadavky na sušení dříví, na kvalitu obalových sortimentů. Podle Larse Schmidta se všechny tyto faktory stále více promítají do zisků podniků, pokud vůbec jsou firmy schopny hospodařit s profitem. „Naše branže trpí nedostatkem suroviny, je nucena silně redukovat produkci. Majitelé pilařských závodů v nouzi zvažují přesídlení svého podnikání do zahraničí, kde jim poskytnou výhodnější podmínky. Situace je dramatická a celá pilařská a dřevařská branže očekává od politické sféry, že se tímto problémem bude velmi rychle a intenzívně zabývat,“ dodává šéf Svazu německého pilařského a dřevařského průmyslu.

Privátní lesy by mohly situaci zmírnit

Jednu ze šancí, jak německou pilařskou branži znovu prosadit v mezinárodní konkurenci, vidí Lars Schmidt u privátních lesů. „K určité stabilizaci situace pilařských závodů by mohli přispět privátní majitelé, kteří jsou schopni dodat dostatek suroviny na trh. Zásoby z privátních lesů mohou kompenzovat z velké části nedostatek dříví, který sužuje pily v současné době. Je nutné zahájit jednání a přesvědčit privátní majitele lesů, aby využili vysokých cen dříví i v situaci, kdy německé banky nenabízí výhodné úroky. Bude potřeba jim připomenout vichřice v uplynulých letech a zdůraznit, že ne vždy je bezpečnější nechat dříví raději v lese. Vývoj na burze navíc ukazuje, že také u cen kulatiny může docházet k enormnímu kolísání kurzu.“

Názory některých zástupců Svazu pilařského a dřevařského průmyslu jsou kritičtější, podle nich by měli privátní majitelé lesů převzít velký díl odpovědnosti a každý rok zajistit kontinuální dodávky určitého množství suroviny. „Majitelé lesů by měli mít zájem na tom, aby byly v dostupné vzdálenosti v regionu zdravě fungující pilařské podniky, které zajistí dlouhodobý a kontinuální odběr různých dřevin a sortimentů podle potřeby. Tento zdravý koloběh dříví je jednou ze záruk trvale udržitelného hospodaření, protože stabilní a druhově bohaté lesy jsou nenahraditelnou investicí do budoucnosti,“ dodává Lars Schmidt.

Zdroj: www.saegeindustrie.de

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina