archív aktualít rok 2013

Lesy ČR vyhlásily tendr na lesnické práce na období 2014–2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LCR HradecStátní podnik Lesy ČR (LČR) ve středu 29.5.2013 vyhlásil otevřené zadávací řízení na zajištění lesnických činností, ve kterém lesnické firmy soutěží o celkem 31 smluvních územních jednotek (SÚJ). Jedná se o dobu pěti let od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.

Vyhlášená veřejná zakázka nazvaná „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 2014+“ byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

„V praxi tak pokračujeme v naplňování tak zvaného senátního systému, kdy každoročně soutěžíme jednu pětinu území spravovaného Lesy ČR. Tento senátní systém umožňuje každoročně reagovat na zkušenosti získané z předchozích soutěží i uzavřených smluv. Pětileté zakázky dávají jak Lesům ČR, tak firmám jistotu, která se promítne do jejich dalšího rozvoje a v konečném důsledku i do stability celého lesnicko-dřevařského sektoru,“ připomíná ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.

Lhůta pro doručení žádostí o účast je do 13. srpna 2013, do 10 hodin. Poté bude na ředitelství LČR v Hradci Králové následovat veřejně přístupné otevírání obálek s nabídkami. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva. Hodnotícím kritériem bude nabídková cena.

Na základě vyhodnocení zkušeností z předchozích období dochází v tomto tendru k některým dílčím změnám. Počet soutěžených SÚJ se zvýšil na 31. Na dotčených SÚJ současně dojde ke zvýšení podílu prodeje dříví prostřednictvím aukcí na stojato z 20 na 25 %. Smluvnímu partnerovi dále odpadne povinnost obchodovat část vyrobeného dříví na komoditní burze.

V zájmu otevřenosti navíc vedení LČR v průběhu března a dubna již podruhé uskutečnilo veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám této veřejné zakázky. Všichni zájemci nejen z řad lesnických firem mohli posílat své náměty a připomínky, kterých se nakonec sešlo celkem 77. Náměty byly zaslány jak profesními lesnickými a dřevozpracujícími svazy, tak jednotlivými podnikatelskými subjekty, které se pravidelně výběrových řízení LČR o lesnické činnosti účastní. „Všechny obdržené náměty jsme detailně analyzovali a zhruba jednu třetinu z nich jsme skutečně v připravovaných smlouvách zohlednili. Jsem přesvědčen, že tento krok přispěje ke stabilizaci smluvních vztahů,“ podotýká Michal Gaube.

Zdroj: Lesy ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina