archív aktualít rok 2013

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2013) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 05/2013

• ČSN ISO 21940-14 (01 1449) • Vibrace – Vyvažování rotorů – Část 14: Posuzování chyb vyvážení
• ČSN EN 82079-1 (01 3782) • Zhotovování návodů k použití – Strukturování, obsah a prezentace – Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky
• ČSN EN 62079:2001 (01 3782) • Zhotovování návodů – Strukturování, obsah a prezentace (změna Z1)
• ČSN EN ISO/IEC 17024 (01 5258) • Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
ČSN EN 12828 (06 0205) • Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav
• ČSN EN ISO 28927-12 (10 6010) • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 12: Brusky s upínacím pouzdrem
• ČSN EN 12599 (12 7031) • Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
ČSN EN 12320 (16 5123) • Stavební kování – Visací zámky a příslušenství visacích zámků – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN ISO 15147 (26 0376) • Lehké dopravní pásy – Tolerance šířky a délky řezaných lehkých dopravních pásů
• ČSN EN ISO 284 (26 0390) • Dopravní pásy – Elektrická vodivost – Technické požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 1647 (30 0048) • Obytná vozidla pro volný čas – Mobilní domovy – Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
• ČSN EN 60079-20-1:2010 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par – Zkušební metody a data (oprava 1)
• ČSN CLC/TS 61643-12 (34 1392) • Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí – Zásady pro výběr a instalaci
• ČSN EN 60695-11-3 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-3: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 500 W – Zařízení a metody ověřovacích zkoušek
• ČSN 34 7470-3 ed. 2:2005 (34 7470) • Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně – Část 3: Tepelně odolné vodiče izolované silikonovou pryží (oprava 1)
• ČSN EN 60947-4-1 ed. 3:2010 (35 4101) • Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (změna A1)
• ČSN EN 60432-3 ed. 2 (36 0131) • Žárovky – Požadavky na bezpečnost – Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)
• ČSN EN 60432-3:2003 (36 0131) • Žárovky – Požadavky na bezpečnost – Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) (změna Z1)
• ČSN EN 61549 ed. 2:2004 (36 0199) • Různé světelné zdroje (změna A3)
• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z37)
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z38)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z38)
• ČSN EN 60734 ed. 3 (36 1060) • Elektrické spotřebiče pro domácnost – Funkce – Voda pro zkoušení
• ČSN EN 60734 ed. 2:2003 (36 1060) • Elektrické spotřebiče pro domácnost – Funkce – Tvrdá voda pro zkoušení (změna Z1)
• ČSN EN 60730-2-7 ed. 2:2011 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače (oprava 1)
• ČSN EN 709+A4:2010 (47 0619) • Zemědělské a lesnické stroje – Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) – Bezpečnost (oprava 1)
• ČSN P CEN/TS 15119-2 (49 0095) • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí – Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou) – Laboratorní metoda
• ČSN EN 117 (49 0698) • Ochrana dřeva – Stanovení toxických hodnot proti druhu Reticulitermes (evropský termit) (Laboratorní metoda)
• ČSN EN 848-1+A2 (49 6123) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem – Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky
• ČSN EN 848-2+A2 (49 6123) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem – Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem
• ČSN EN 848-3 (49 6123) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné frézky s rotujícími nástroji – Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky
• ČSN EN 1870-9 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
• ČSN EN 1870-17 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (ručně ovládané radiální ramenové pily)
• ČSN EN 1870-16 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů
• ČSN EN 1870-15 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
• ČSN EN 1870-7 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
• ČSN EN 1870-8 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
• ČSN EN 691-1 (49 6133) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Část 1: Společné požadavky
• ČSN EN ISO 15184 (67 3075) • Nátěrové hmoty – Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami
• ČSN EN ISO 20567-3 (67 3113) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům – Část 3: Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa
• ČSN EN 15651-5 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 5: Hodnocení shody a označování
• ČSN EN 15651-4 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce
• ČSN EN 15651-3 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 3: Tmely pro sanitární spoje
• ČSN EN 15651-2 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 2: Tmely pro zasklívání
• ČSN EN 15651-1 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 1: Tmely pro fasádní prvky
• ČSN EN 13162 ed. 2 (72 7201) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
• ČSN EN 13162:2009 (72 7201) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13163 ed. 2 (72 7202) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
• ČSN EN 13163:2009 (72 7202) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13164 ed. 2 (72 7203) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
• ČSN EN 13164:2009 (72 7203) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13165 ed. 2 (72 7204) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace
• ČSN EN 13165:2009 (72 7204) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13166 ed. 2 (72 7205) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
• ČSN EN 13166:2009 (72 7205) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13167 ed. 2 (72 7206) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
• ČSN EN 13167:2009 (72 7206) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13168 ed. 2 (72 7207) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace
• ČSN EN 13168:2009 (72 7207) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13169 ed. 2 (72 7208) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
• ČSN EN 13169:2009 (72 7208) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13170 ed. 2 (72 7209) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace
• ČSN EN 13170:2009 (72 7209) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 13171 ed. 2 (72 7210) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace
• ČSN EN 13171:2009 (72 7210) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 16069 (72 7239) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace
• ČSN EN 1991-1-2:2004 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru (oprava 3)
• ČSN ISO 21930 (73 0923) • Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech
• ČSN 73 1901:2011 (73 1901) • Navrhování střech – Základní ustanovení (změna Z1)
• ČSN EN 14081-2+A1 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na počáteční zkoušky typu
• ČSN EN 13200-1 (73 5905) • Zařízení pro diváky – Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky
• ČSN EN 16005 (74 7040) • Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13508-1 (75 6901) • Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN ISO 11642 (79 2010) • Usně – Zkoušení stálobarevnosti – Stálobarevnost ve vodě
• ČSN EN 16223 (79 2016) • Usně – Požadavky na označování a popis usní na čalounění a interiér automobilů
• ČSN EN ISO 11640 (79 3853) • Usně – Zkoušení stálobarevnosti – Stálobarevnost při stírání
• ČSN EN ISO 11641 (79 3860) • Usně – Zkoušky stálobarevnosti – Stálobarevnost v potu
ČSN EN 397+A1 (83 2141) • Průmyslové ochranné přilby
• ČSN EN 14052+A1 (83 2143) • Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany
• ČSN EN ISO 13287 (83 2571) • Osobní ochranné prostředky – Obuv – Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí
• ČSN EN ISO 24342:2012 (91 7828) • Pružné a textilní podlahové krytiny – Zjišťování délky strany, okraje, přímosti a pravoúhlosti dlaždic (změna A1)
• ČSN EN 16120 (94 3419) • Výrobky pro péči o dítě – Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé
• ČSN EN 16141 (96 1513) • Ochrana kulturního dědictví – Doporučení pro řízení vnitřního prostředí – Studijní depozitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchování a studium kulturních památek
• ČSN EN 16242 (96 1514) • Ochrana kulturního dědictví – Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou

Technické normy zrušené k 1. 6. 2013

• ČSN EN 60704-1 (36 1006) • Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (platila od: listopad 1996)
• ČSN 91 0016 (91 0016) • Nábytek. Měření rozměrů čalouněného nábytku (platila od: listopad 1990)
• ČSN 91 0213 (91 0213) • Nábytek. Nábytek korpusový. Tyče. Metody zkoušení (platila od: únor 1989)
• ČSN 91 0214 (91 0214) • Nábytek. Nábytek korpusový závěsný. Metoda zkoušení pevnosti (platila od: únor 1989)
• ČSN 91 0215 (91 0215) • Nábytek. Metody zkoušení připevnění dveří s vertikální a horizontální osou otáčení
(platila od: srpen 1989)
• ČSN 91 0228 (91 0228) • Nábytek. Zkoušení kuchyňského nábytku úložného (platila od: prosinec 1985)
• ČSN 91 0229 (91 0229) • Nábytek. Zkoušení postelí (platila od: leden 1986)
• ČSN 91 0231 (91 0231) • Nábytek. Zkoušení elasticity čalounění nábytku (platila od: listopad 1990)
• ČSN 91 0410 (91 0410) • Nábytek. Bytový nábytek. Funkční rozměry úložných prostorů pro obuv (platila od: listopad 1984)
• ČSN 91 0441 (91 0441) • Nábytek školní. Skříně pro učební pomůcky. Funkční rozměry (platila od: duben 1987)
• ČSN 91 0442 (91 0442) • Nábytek školní. Zasklené demonstrační a laboratorní skříně. Typy a funkční rozměry (platila od: duben 1987)
• ČSN 91 0640 (91 0640) • Nábytek školní. Žákovské židle. Funkční rozměry a technické požadavky (platila od: duben 1987)
• ČSN 91 0641 (91 0641) • Nábytek školní. Židle pro posluchárny. Typy a funkční rozměry (platila od: duben 1987)
• ČSN 91 0810 (91 0810) • Nábytek. Bytový nábytek. Funkční rozměry psacích stolů a sekretářů (platila od: listopad 1984)
• ČSN 91 0841 (91 0841) • Nábytek školní. Žákovské stoly. Funkční rozměry a technické požadavky (platila od: duben 1987)
• ČSN 91 0842 (91 0842) • Nábytek školní. Žákovské laboratorní stoly. Funkční rozměry (platila od: duben 1987)
• ČSN 91 0843 (91 0843) • Nábytek školní. Demonstrační stoly. Funkční rozměry (platila od: duben 1987)
• ČSN 91 0844 (91 0844) • Nábytek školní. Žákovské kreslicí a rýsovací stoly. Typy a funkční rozměry (platila od: duben 1987)
• ČSN 91 0845 (91 0845) • Nábytek školní. Žákovské stoly pro učebny výuky cizích jazyků. Typy a funkční rozměry (platila od: duben 1987)
• ČSN 91 1012 (91 1012) • Nábytek. Pohovky a křesla pro sezení a příležitostné spaní. Základní rozměry (platila od: prosinec 1987)
• ČSN 91 1240 (91 1240) • Nábytek školní. Školní tabule pro 1. a 2. učební cyklus. Technické požadavky (platila od: duben 1987)
• ČSN 91 1241 (91 1241) • Nábytek školní. Podstavce pro technické učební prostředky. Typy a funkční rozměry (platila od: duben 1987)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina