archív aktualít rok 2013

Důvěra podnikatelů i spotřebitelů se meziměsíčně snížila

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2013Celková důvěra v domácí ekonomiku se v dubnu snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s březnem snížil o 2,9 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně snížil. V průmyslu, ve stavebnictví a v obchodě se důvěra snížila; ve vybraných odvětvích služeb se snížila mírně. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně snížila také. Ve srovnání s hodnotami v dubnu 2012 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů nižší; indikátor důvěry spotřebitelů je vyšší.

V průmyslu se v dubnu hodnocení současné celkové ekonomické situace téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky se snížilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů zvýšily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v dubnu zvýšilo a dosáhlo 82,1 %; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti o něco více než v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je opět nedostatečná poptávka, uvádí ji přes polovinu respondentů. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost tempa výrobní činnosti a mírné zvýšení tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce se téměř nezměnila, pro příštích šest měsíců jsou o trochu vyšší než v březnu. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci snížila a oproti hodnotám z dubna 2012 je také nižší.

Ze šetření o investiční činnosti vyplývá, že po mírném poklesu v roce 2012 očekávají respondenti ve zpracovatelském průmyslu pro rok 2013 růst investic zhruba o 1 %. Půjde přitom převážně o obnovu výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v dubnu zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti březnu snížilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa stavební činnosti a neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se oproti březnu snížila. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci snížila a je nižší než v dubnu 2012.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti březnu snížilo. Zásoby se nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. Celkově v dubnu důvěra v obchodě meziměsíčně klesla a v meziročním srovnání je nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v dubnu hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti březnu nezměnilo. Hodnocení dubnové poptávky se snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se nezměnilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce se snížila, pro příštích šest měsíců se zvýšila. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně mírně snížila a v meziročním srovnání je také nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v dubnu meziměsíčně snížil, ale v meziročním srovnání je vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v dubnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se oproti březnu nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se oproti minulému měsíci zvýšily. Úmysl spořit se mírně snížil. Respondenti se nadále obávají růstu cen a neuvažují pořizovat větší nákupy.

Zdroj: ČSÚ

 

Graf 1: Sezónně očištěné indikátory důvěry

Graf 2: Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách

Graf 3: Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání

Graf 4: Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu

Graf 5: Bariéry růstu produkce v průmyslu

Graf 6: Bariéry růstu ve stavebnictví

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina