archív aktualít rok 2013

Pokles priemernej ceny vyťaženého dreva o 6 eurocentov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les vytezenyLESY SR, š.p. dosiahli vlani druhý najvyšší zisk v histórii podniku od 1999. Pri tržbách z vlastných výrobkov a služieb v objeme 202,7 mil. € dosiahli zisk 15,6 mil. €. Lepšie hospodárili iba v roku 2011, keď zaznamenali zisk 18,6 mil. €. Mimoriadne priaznivý ekonomický zisk dosiahli aj napriek tomu, že znížili ťažbu dreva o 451 tis. m³ a znížili podiel z vyťaženého dreva – ihličnatých sortimentov z 51 % na 47 % celkovej ťažby pri zvýšených nákladoch.

Priemerné speňaženie dreva medziročne pokleslo o 6 eurocentov na 48,86 €/m³. Bolo to spôsobené vyšším podielom predaja lacnejšej listnatej guľatiny.

LESY SR, š.p. vyťažili vlani 3,955 mil. m³ dreva. Drevospracujúce podniky odobrali 3,748 m³ guľatiny. Úlohy zabezpečovali so zníženým počtom zamestnancov o 166 oproti predchádzajúcemu roku a zamestnávali 3709 pracovníkov. Produktivita práce z pridanej hodnoty sa zvýšila o 1,6 % na 24.865 € na zamestnanca.

Významným ekonomickým prínosom boli elektronické aukcie dreva. V roku 2012 bol navrhnutý objem 163 tis. m³ v priemernej vyvolávacej cene 46,36 €/m³. Vydražili 147,5 tis. m³ s priemernou fakturačnou cenou 54 €/m³.

Zisk prinášajú aj verejné dražby surového dreva. Vo februárovej dražbe vo Vranove ponúkli 331 výrezov v objeme 389 m³ drevín dub a buk. Ponuky predložilo 14 dražiteľov, ktorí zaplatili za drevo 76.862 €, pri navýšení o 37.441 €. Priemerná cena vydražených výrezov buka bola 96 €/m³ a duba 292 €/m³.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina