archív aktualít rok 2013

Moderné drevostavby odolávajú požiaru

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Moderne drevostavby krstSprievodný program na stavebnom veľtrhu Coneco 2013 upútal drevárov najmä prednáškami odborného seminára Spoznaj drevostavby, ktorý sa uskutočnil v prvý deň veľtrhu (9.4.2013). V rámci seminára pokrstili publikáciu Moderné drevostavby odolávajú požiaru. Jej autori – profesori Anton Osvald a Jozef Štefko spracovali výsledky modelového požiaru dvojpodlažnej drevostavby.

Modelový požiar, ktorý sa uskutočnil v priestoroch certifikovanej skúšobne Fires, s.r.o., Batizovce, bol vyvrcholením vlaňajšej 7. medzinárodnej vedeckej konferencie Wood & Fire Safety. Požiarna skúška a jej výsledky zhrnuté v publikácii potvrdili, že je možné stavať aj v Slovenskej republike (tak ako v iných krajinách) požiarne bezpečné viacpodlažné drevostavby a že stavby z dreva sú pri požiari rovnako bezpečné ako budovy z iných materiálov.

Moderne drevostavby odolavajuZa krstného otca pozvali mjr. Ing. Štefana Gallu, PhD. – riaditeľa Požiarno-expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR. Krstil ju spoločne s prof. Ing. Antonom Osvaldom, CSc. z Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity za prítomnosti druhého spoluautora prof. Ing. Jozefa Štefka, PhD z Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Publikáciu v rozsahu 32 strán vydalo vydavateľstvo Trendwood-twd, s.r.o., Banská Bystrica za účinnej podpory sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR.

Foto z krstu publikácie Moderné drevostavby odolávajú požiaru. Foto: Dr. Anton Mrník

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina