archív aktualít rok 2013

Velvyslance Kanady letos ve Volyni zastoupil rakouský ambasador

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevostavby Volyne2013 1Těsně před Velikonocemi (27. a 28. 3. 2013) proběhl na půdě Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni v pořadí 17. ročník mezinárodního odborného semináře Dřevostavby, pořádaný ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Absolvovalo jej celkem 711 účastníků, z toho 575 mimo školu. Perfektně připravení pořadatelé jim „naservírovali“ 40 přednášejících z deseti zemí a dvou kontinentů. Tradičně zajímavý odborný program doplnilo 62 prezentujících se firem zaměřených jak na realizaci dřevostaveb tak zejména na dodávky materiálů a technologií pro jejich výrobce. O velkém a trvalém zájmu o tuto akci svědčí také 400 prodaných sborníků s odbornými přednáškami.

Seminář jako obvykle zahájil ředitel VOŠ a SPŠ Volyně RNDr. Jiří Homolka, který po několika úvodních slovech a nezbytném přivítání zahraničních hostů neopomněl vzpomenout na tragické úmrtí jednoho z přednášejících pana Ing. Ondřeje Maršálského a jeho manželky, jejichž památku účastníci uctili minutou ticha. Poté začal vlastní odborný program semináře, který měl i tentokrát co říci nejen projektantům, ale i realizátorům dřevostaveb a jejich dodavatelům komponentů. Ukázala to hned první přednáška semináře na téma „Změny v druhové skladbě českých lesů“. Zazněla z úst Prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc. z Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze, který přítomné informoval o v budoucnu předpokládaném snižování plochy jehličnatých porostů, zejména pak smrkových, a s tím spojených možných dopadech na dřevozpracující sektor.

Drevostavby Volyne2013 2Odpoledne prvního dne semináře bylo jako obvykle věnované inspirativním přednáškám zahraničních odborníků (např. Prof. Unto Siikanen z Finska nebo Dalibor Houdek, Ph.D. z Kanady), kteří zde prezentovali velké zajímavé dřevostavby (administrativní, sportovní, kulturní, vzdělávací či sakrální), jež byly v posledních letech postaveny v jejich zemích. Součástí tohoto přednáškového bloku bylo také představení třetího vydání odborné publikace Tesařské konstrukce (vydané nakladatelstvím ČKAIT) autorů Ing. Lubomíra Jelínka a Ing. Petra Červeného. Slavnostního křtu této knihy, který nebyl tradičně proveden šampaňským, ale symbolicky pilinami, se ujal čestný předseda ČKAIT Ing. Václav Mach, který jí dal do vínku přání, ať vede ke vzniku dalších krásných dřevěných konstrukcí. Šampaňské pak přišlo na řadu hned při následném tradičním odpoledním přípitku, který proběhl na počest nejen obou autorů, ale také obchodního rady Velvyslanectví Rakouska Dr. Nicolause Seiwalda. Velvyslanectví Rakouska, v jehož ekonomice hraje dřevozpracující průmysl významnou roli, zastoupilo totiž po dlouhých jedenácti letech letos nezúčastněného velvyslance z kolébky dřevostaveb – Kanady, neboť po skončení mise paní Valerie Raymond, která Dřevostavby navštívila v posledních třech letech, nebyl na tento post zatím nikdo jmenován.

Podrobnější informace o průběhu 17. ročníku Dřevostaveb naleznete v reportáži v květnovém vydání Dřevařského magazínu.

Foto: Slavnostní představení publikace „Tesařské konstrukce“ proběhlo za účasti obou autorů Ing. Lubomíra Jelínka a Ing. Petra Červeného (druhý a první zprava) a čestného předsedy ČKAIT Ing. Václava Macha, který ji symbolicky pokřtil pilinami

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina