archív aktualít rok 2013

Historické okienko: Slovenský drevársky priemysel riadili tri desaťročia zo Žiliny

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ZDPV povojnovej etape rozvoja drevárskeho priemyslu na Slovensku vytvorili tri podniky:
• Drevoúnia Žilina pre piliarske spracovanie mäkkej guľatiny,
• Drevoindustria Bratislava pre druhostupňové spracovanie,
• Drevokombinát Košice mal vytvoriť kombinát na spracovanie listnatej guľatiny.
Spolu mali 24 závodov. Vzniklo päť ďalších podnikov spracovania dreva, vrátane výroby nábytku.

Roky 1950–58 boli poznačené viacerými organizačnými zmenami, ktoré smerovali k postupnému odčleneniu hospodárskej sféry od štátnej. Z hlavných správ pri ministerstvách, preniesli operatívne i koncepčné riadenie na výrobno-hospodárske jednotky. Pred 55 rokmi – 1. apríla 1958 vzniklo ZDP  Združenie drevárskych podnikov v Žiline. Slovenský drevársky priemysel tri desaťročia riadili zo Žiliny.

Pohyb v štruktúre priemyslu pokračoval. V roku 1961 vybrali z neho nábytkárske podniky a začlenili do pôsobnosti celoštátnej VHJ: Nábytkářský průmysl Brno. Následne od 1. januára 1969 vznikli Podniky drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu GR Žilina, kde sa vrátili aj slovenské nábytkárske podniky z Brna. Od 1. januára 1970 vznikla v Žiline Drevoúnia – Drevársky a nábytkársky priemysel, GR. Od 1. januára 1974 bola z GR odčlenená zahranično-obchodná činnosť a vznikla Drevounia PZO Bratislava. Žilinské GR dostalo konečnú „podobu“ s názvom: DNP Drevársky a nábytkársky priemysel, trust podnikov, generálne riaditeľstvo, Žilina.

Pred prestavbou organizácií – z národných podnikov na štátne podniky v roku 1989, boli v pôsobnosti DNP GR Žilina výrobné n. p. a účelové organizácie: Drevina Turany, Drevoindustria Žilina, Bučina Zvolen, Smrečina Banská Bystrica, Piloimpregna Košice, Preglejka Žarnovica, Kysucké drevárske závody Krásno nad Kysucou, ZNZ Bratislava (Západoslovenské nábytkárske závody), Mier Topoľčany, Tatra nábytok Pravenec, Nový Domov Spišská Nová Ves, Drevona Žilina, VVÚ DNP Bratislava a EKORG Žilina (ekonomicko-organizačný ústav). Spolu dvanásť podnikov so 102 výrobnými závodmi.

Riaditeľstvo drevárskeho priemyslu na Slovensku v Žiline bolo umiestnené na viacerých miestach. Odvetvie sa rozvíjalo, aj úradníkov bolo treba čoraz viac. Pred štyrmi desaťročiami sa rozhodli vybudovať dôstojné sídlo trustu drevárskych a nábytkárskych podnikov. Rozhodli sa využiť voľný priestor vedľa výrobného a administratívneho areálu podniku Drevoindustria. Postavili dve budovy, ktoré mali po deväť poschodí, spojené spoločenským priestorom. V tom čase pracovalo v odvetví drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku 42 tisíc pracovníkov. Riadilo ich generálne riaditeľstvo v Žiline, ktoré zamestnávalo 250 pracovníkov. Po zrušení VHJ v máji 1989 rozdelili budovu formou akcií pre podriadené podniky. ZDNP, a.s. im mala poskytovať služby. Po troch rokoch premenovali spoločnosť na Domino. KontraktingČinnosť pre drevárov a nábytkárov zostala oklieštená, až zanikla. Budovy boli sprivatizované a drevárom už nepatria. S drevom sú ale spojené aj naďalej. Sídlo tu má Kontrakting s.r.o. V susedstve – v lukratívnom priestore dopravného uzla pri vstupe do Žiliny sídlia: Vital a.s., Fines a.s., Poly s.r.o., distribučné stredisko Naceva a.s.

Foto: Dvojicu budov bývalého generálneho riaditeľstva DNP v Žiline využívajú rôzne súkromné spoločnosti, z drevárskeho odvetvia má dve poschodia prenajaté Kontrakting s.r.o.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina