archív aktualít rok 2013

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene má tri stále výstavy

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LDM Zvolen1Symbolicky na Medzinárodný deň lesov (21. marca) otvorili včera v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene stálu expozíciu Hlas lesa. Tematicky dopĺňa už dávnejšie prístupné (v závere roka 2011) stále výstavy Les v zrkadle vedy a drevársku výstavu Drevo vždy živé. Po vlani dokončenej rekonštrukcii objektu historickej Sídelnej budovy na Nám. SNP dokázali za 2 roky zaplniť celý priestor určený pre výstavy.

Novú stálu výstavu o lesníctve Hlas lesa tvorí viac ako 350 zbierkových predmetov venovaných lesu a jeho obhospodarovaniu. Zaujímavosťou je, že po prvý raz použili systém posuvných panelov so zbierkovými predmetmi, ktorý tematicky oddeľuje jednotlivé časti výstavy.

Prvá časť je venovaná lesu s preparátmi zvierat, typických pre slovenský les. Na interaktívnej obrazovke sa dajú spustiť zvuky jednotlivých obyvateľov lesa, posuvné panely informujú o typoch lesných porastov, predstavia rastlinstvo, listy stromov. Do druhej časti, venovanej samotnému lesníctvu, je možný vstup cez posuvné panely, tematicky zamerané na funkcie lesa. Tvorí prehľad historických nástrojov v lesníctve, vrátane sekier, ručných píl, klubní či geodetických prístrojov 19. a 20. storočia.

LDM Zvolen2Výbornou propagáciu už zabudnutých drevárskych remesiel je stála výstava Drevo vždy živé. Zaoberá sa možnosťami tradičných remesiel pri spracovaní a tvárnení dreva. Tvorí ju množstvo trojrozmerných exponátov – nástrojov, náradia, užitočných predmetov pri opracovaní dreva. Umiestnili tu rekonštruovanú historickú stolársku dielňu zo začiatku 20. storočia. Autorka celého projektu Želmíra Šípková vytvorila podrobný pohľad na možnosti investovanie do vidieckych oblastí. Na koncepcii a scenári výstavy sa spolu s ňou podieľala Ing. Bc. Mária Rošková. Výtvarné riešenie výstavy: Dušan Veverka, Peter Liška, Martin Kubina, Róbert Fulek, realizátorom výstavy Mgr. art. Dušan Veverka – Ateliér Pohronská Polhora. Spolu s lesníckou sú obe výstavy umiestnené na ploche 200 m².

Novú stálu výstavu o lesníctve Hlas lesa vytvorili: Ing. Marek Vanga, Mgr. Tatiana Figurová, Ing. Bc. Mária Rošková, Želmíra Šípková. Výstava je financovaná z fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka.

LDM Zvolen3

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina